Wielkość działu HR w firmach w dużej mierze zależy od liczby zatrudnionych pracowników. Z danych zebranych na potrzeby badania Raport Płacowy wynika, że często jeden HRowiec ma „pod opieką” setki pracowników! Czy wraz z dużym wzrostem liczby pracowników gwałtownie wzrasta liczba HRowców? Sprawdźmy na infografice!