Przędząca Jenny, która dokonała rewolucji przemysłowej w branży tekstylnej XVIII wieku, współcześnie jest już tylko wspomnieniem o wynalazczości tamtych czasów. Jej twórcą był James Hargreaves, brytyjski tkacz interesujący się inżynierią i jeden z pionierów rozwoju tej dziedziny. Inżynieria jako gałąź gospodarki zajmuje się projektowaniem efektywnych rozwiązań realnych problemów rynkowych. Skrojona na miarę potrzeb produkcji koncentruje się głównie na rozwoju procesów technologicznych firm tego sektora.

 

Inżynier procesu/technolog produkcji może znaleźć zatrudnienie w każdej dziedzinie pracy, która związana jest z wytwórczością. Jest to jedno z podstawowych stanowisk przedsiębiorstw sektora produkcji i dlatego pojawia się ono zarówno w mniejszych zakładach przemysłowych, jak i wielkich wytwórniach.

 

Celem stanowiska jest przygotowywanie optymalnych procesów przemysłowych, których wdrożenie pozwoli na maksymalizację wydajności produkcji z jednej strony i redukcje jej kosztów z drugiej. Inżynier produkcji odpowiedzialny jest więc za projektowanie urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesie produkcji, kontrolę jakości jej pracy a w razie potrzeby – renowację. Do jego zadań należy także ocena funkcjonalności procesu produkcji w zmieniającym się otoczeniu, tworzenie dokumentacji z dokonywanych przeglądów czy przeprowadzanie badań i testów. W gruncie rzeczy więc praca inżyniera polega na strategicznym planowaniu produkcji w procesie jej ciągłego udoskonalania.

 

Większość inżynierów pracuje zazwyczaj przy kilku projektach jednocześnie, toteż niezwykle przydatną umiejętnością jest dobra organizacja pracy. Ponad to kandydat na inżyniera procesu musi posiadać umiejętności analityczne, komputerowe i techniczne. Wykorzystanie w codziennej pracy nowoczesnych technologii wymusza na nim też znajomość odpowiedniego oprogramowania. Nie mniej ważne są jednak zdolności miękkie, takie jak komunikatywność czy umiejętność budowania dobrych relacji z ludźmi. Spora część pracy inżyniera produkcji opiera się na kontakcie z innymi pracownikami. Od sposobu w jaki przekaże informacje o zaprojektowanym procesie zależy to jak wykonają go pracownicy fizyczni. Stanowisko inżyniera produkcji/technologa procesu jest bardzo samodzielne, dlatego kolejną ważną cechą w tym zawodzie jest sprawność w podejmowaniu decyzji. Konsekwencją tego jest narażenie na stres i presję czasu, których profesjonalny pracownik nie powinien dać po sobie poznać.

 

Zakres pracy inżyniera procesu/technologa produkcji jest bardzo szeroki, poza produkcją obejmuje badania i rozwój, kontrolę jakości a niekiedy też logistykę i zakupy. Tym samym osoba zatrudniona na tym stanowisku musi łączyć umiejętności z kilku obszarów a więc i mieć przynajmniej podstawowy zakres wiedzy z wielu dziedzin. Kolejnym wymogiem dotyczącym zatrudnienia na stanowisku inżyniera procesu/technologa produkcji jest posiadanie zawartego w nazwie posady, tytułu zawodowego.

 

Tym, czego także w pracy technologa produkcji nie powinno się bagatelizować jest znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny i pracy, a także świadomość wpływu procesu produkcji na środowisko. Do jego zadań należy ocena możliwości zastosowania konkretnych rozwiązań, kryterium której jest brak szkodliwości dla bezpośredniego otoczenia.

 

Codzienna przędza inżyniera procesu/technologa produkcji nie należy do najprostszych, jednak z roku na rok przybywa osób snujących plany o przyszłej pracy w tym zawodzie. Czy są one podszyte myślą o wysokim wynagrodzeniu inżyniera? Po raz kolejny zapraszamy do zapoznania się z najnowszą analiza stanowiska, dostępną po zalogowaniu się w serwisie.