Czy położenie geograficzne województwa pomorskiego nad brzegiem Morza Bałtyckiego wpłynęło na przypływ zatrudnienia w regionie na przestrzeni ostatnich 10 lat? Być może tak, np. poprzez rozwój gałęzi gospodarki ściśle związanych z jego lokalizacją, a być może dzięki sprawnemu zarządzaniu budżetem województwa – którym chwalą się władze regionu.

 

Bez względu na to faktem jest, że województwo pomorskie odnotowało w ciągu ostatniej dekady największy wzrost zatrudnienia w skali całej Polski. Wyniósł on ponad 32% i pozycję lidera utrzymał dzięki przewadze 6 punktów procentowych nad drugim co do dynamiki zatrudnienia w Polsce – województwem mazowieckim.

 

Wzrost liczby pracujących dotyczył głównie specjalistów sprzedaży oraz robotników zatrudnionych do wykonywania prac fizycznych. W oparciu o dane pochodzące z Raportu Płacowego Advisory Group TEST Human Resources sprawdziliśmy przeciętny poziom wynagrodzeń, jaki firmy z województwa pomorskiego oferowały takim osobom w II połowie zeszłego roku.

 

Przeciętne wynagrodzenie w obszarze sprzedaży, w województwie pomorskim wyniosło 4 543 zł i było niemal równe z wynagrodzeniem oferowanym połowie pracowników sprzedaży w całej Polsce. Innymi słowy poziom płac w tym regionie nie odbiegał od trendu ogólnego. Najwięcej ze wszystkich mogli zarobić pracownicy sprzedaży terytorialnej, zwłaszcza kierownicy oraz liderzy. Jedynym ze sprzedaży terytorialnej, który uplasował się poniżej średniej dla całego obszaru sprzedaży w województwie pomorskim, był przedstawiciel handlowy (z przeciętnym wynagrodzeniem 4 305 zł brutto miesięcznie). Zarobki niższe niż średnia ogólna odnotowali także specjaliści ds. wspierania sprzedaży, asystenci sprzedaży oraz sprzedawcy w punktach sprzedaży.

 

W II połowie zeszłego roku powyżej przeciętnej płacy w obszarze sprzedaży (mediana=4 543 zł), w województwie pomorskim zarabiali pracownicy sprzedaży terytorialnej oraz związanej ze stosunkami z kluczowymi klientami.

Źródło: Raporty Płacowy Advisory Group TEST Human Resources, Jesień 2013.

 

Dla przykładowych stanowiskach fizycznych: liniowego kontrolera jakości, operatora produkcji oraz magazyniera średnie miesięczne wynagrodzenie brutto oscylowało wokół wartości 3 500 zł. Maksymalnie 250 zł więcej niż średnia miesięcznie zarabiało 50% liniowych kontrolorów jakości o najniższych wynagrodzeniach. Najbliżej średniej znalazły się przeciętne zarobki operatora produkcji, poniżej niej – magazyniera.

 

Czy płace w bieżącym roku sprzyjać będą wzrostowi zatrudnienia? Realizowane w tym roku podwyżki zdają się wskazywać pozytywną odpowiedź. Według analizy podwyżek AG TEST HR średni wzrost płac w 2014 roku w województwie pomorskim ma wynieść 4,25%. Najwięcej mają szansę zyskać pracownicy umysłowi, nieco mniej fizyczni oraz dyrektorzy.