Każdemu z nas zdarza się być chorym – zarabiać pieniądze jednak trzeba, prawda? Całe szczęście w Polsce mamy do dyspozycji zwolnienia chorobowe, które gwarantują otrzymanie 80% wynagrodzenia na czas trwania choroby. Według danych ZUSu, w 2018 roku przeciętna długość L4 wyniosła prawie 13 dni! Łącznie wystawiono natomiast ponad 21,5 tysiąca zwolnień lekarskich. Czy to dużo? A może mało? Nie nam oceniać. W każdej jednak firmie kwestia ta różni się i w zależności od jej nasilenia, może stanowić problem.

Absencja chorobowa – czy jest problem?

Jako firma zajmująca się tematami HR-owymi, postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się tematowi nieobecności w pracy. Z tego powodu, w pierwszej połowie tego roku, przeprowadziliśmy Badanie Fluktuacji i Absencji. Udział w badaniu wzięło aż 208 przedsiębiorstw z całego kraju. 80% Uczestników naszego badania stanowiły firmy produkcyjne. Z powodu specyfiki przedsiębiorstw z sektora SSC/BPO, zdecydowaliśmy się pokazać wyniki z tej branży osobno.

Podczas zbierania danych od Uczestników zadaliśmy im pytanie, czy uważają, że absencja chorobowa jest problemem w ich organizacji. Poniżej prezentujemy wyniki.

Źródło: Analiza Fluktuacji i Absencji manaHR

Większa część badanych firm (57%) uważa, że w mniejszym lub większym stopniu, absencja jest problemem w ich organizacji. Największy odsetek takich odpowiedzi zauważyć możemy w województwie łódzkim, gdzie aż 90% badanych udzieliło takiej odpowiedzi! Po przeciwnej stronie mamy Małopolskę – tam tylko 31% Uczestników naszego badania postrzega absencję jako problem w ich organizacji. Zbliżone do średniej jest Mazowsze – głosy rozkładają się tam po połowie. Dolny i Górny Śląsk mają podobne nie tylko nazwy, lecz również wyniki – 70% i 69% badanych powiedziało bowiem, że mają problem z nieobecnością pracowników.

Dlaczego absencja chorobowa jest problematyczna?

Większość Uczestników naszego badania potwierdza, że nieobecność pracowników spowodowana chorobami jest problemem w ich organizacjach. Co powoduje wysoki poziom tego wskaźnika? W tym temacie wypowiada się Martyna Weryńska  z naszego zespołu: „Absencja chorobowa dezorganizuje pracę firmy. Problem dotyczy stanowisk na każdym stopniu zarządzania. Nasze badanie pokazało, że absencja jest realnym problemem, wymagającym szybkich i skutecznych rozwiązań. Część pracodawców decyduje się na wprowadzenie premii absencyjnej jako jednego ze sposobów jej zapobiegania. Niemniej warto szukać nowych sposobów i wymieniać się doświadczeniami. To, co zadziała świetnie u sąsiada, niekoniecznie musi sprawdzić się u nas”.

Premia absencyjna sposobem na nieobecność pracowników?

Martyna w swojej wypowiedzi wspomina o premii absencyjnej jako o rozwiązaniu, które coraz częściej wprowadzają firmy, aby zapobiegać nieobecnościom pracowników. Dodatek ten polega na płaceniu nagród pieniężnych pracownikom za przychodzenie do firmy. Lepiej bowiem nagradzać za obecność niż karać za absencję. Dlaczego taki dodatek ma sens? Niektórzy pracownicy traktują L4 jako dodatkowy dzień urlopu – oznacza to, że nie są chorzy, lecz po prostu chcą odpocząć od pracy lub załatwić inne spraw. Dodatek taki ma ich motywować do zaniechania tych działań i stawiania się w zakładzie.

Premia absencyjna ma jednak dużą wadę, o której każdy pracodawca chcący ją wprowadzić, powinien wiedzieć. Pracownicy bowiem chcąc uzyskać większe wynagrodzenie, będą przychodzić do pracy chorzy. To natomiast spowoduje szybkie rozprzestrzenienie się choroby w zakładzie pracy i jeszcze większą ilość osób zarażonych. W efekcie może to doprowadzić do sytuacji, kiedy zamiast jednej nieobecnej osoby, będziemy mieć dużą grupę osób niezdolnych do wykonywania swoich obowiązków. Dodatek absencyjny w takiej sytuacji może obrócić się przeciwko nam.

Indywidualne plany naprawcze

Czy istnieje więc jeden skuteczny sposób walki z nieobecnością pracowników? Niestety nie. Każda organizacja powinna przeanalizować, jakie są powody wysokiej absencji chorobowej swoich pracowników i na tej podstawie wprowadzić działania mające naprawić tę sytuację. Jedynie akcje dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa są w stanie odnieść pozytywne skutki. Pamiętajmy bowiem, że to co działa u naszej konkurencji, niekoniecznie będzie sprawdzać się u nas.