Lipiec jest dla wielu miesiącem rozpoczynającym sezon wakacyjny, dla innych wręcz przeciwnie –czasem pracy sezonowej. W roku kalendarzowym lipiec jest miesiącem rozpoczynającym III kwartał a w roku płacowym – trzecim co do częstości miesiącem przyznawania podwyżek (na podstawie Analizy podwyżek Wiosna 2014 Advisory Group TEST Human Resources). Lipiec wreszcie jest przedmiotem niewybrednych polskich przysłów takich jak np. w lipcu upały, wrzesień doskonały. Mądrość ta jak się okazuje sprawdza się nie tylko w przypadku pogody ale także rynku pracy. Koniec III kwartału niesie za sobą bowiem największy w ciągu roku popyt na pracę.

 

Popyt na pracę to liczba wolnych miejsc pracy oferowanych przez rynek. Wielkość popytu zależy od warunków społecznych i ekonomicznych danego otoczenia i związana jest z jego rozwojem gospodarczym. Zapotrzebowanie na pracowników zmienia się w ciągu roku w wyniku sezonowych wzrostów lub spadków zatrudnienia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w zeszłym roku (2013) największy popyt na pracę występował pod koniec III kwartału (wrzesień), a najmniejszy pod koniec IV (grudzień). Schyłek roku w ogóle jest okresem, w którym przedsiębiorstwa notują spadek zatrudnienia. Stąd należy zawsze brać poprawkę na noworoczne ożywienie, które w gruncie rzeczy może być tylko efektem powrotu do równowagi sprzed ostatniego kwartału roku.

 

W zeszłym roku największa liczba zagospodarowanych jak i wolnych miejsc pracy występowała w województwie mazowieckim oraz na Śląsku. Najmniej niezagospodarowanych miejsc pracy w 2013 roku pojawiło się natomiast we wschodnim regionie kraju. W województwach podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim na każdy tysiąc wakatów tylko 2 były wolne. Oznacza to, że szansa znalezienia zatrudnienia w Polsce wschodniej była przeciętnie dwa razy mniejsza niż w pozostałych regionach kraju.

 

Wskaźnik wykorzystania wolnych miejsc pracy w całej Polsce w 2013 roku wyniósł 0,4%. Jest to równoznaczne z powiedzeniem, że na 1000 miejsc pracy 4 miejsca były wolne. Najwięcej wakatów w 2013 roku było tylko w zachodnich województwach Polski oraz województwie mazowieckim.

Źródło: Popyt na pracę w 2013 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014

 

Warto zwrócić uwagę, że średni wskaźnik wykorzystania wolnych miejsc pracy dla 28 państw Unii Europejskiej wynosi 1,6%, czyli jest 4 razy wyższy niż w Polsce. W rankingu wszystkich krajów UE nasz rodzimy rynek pracy plasuje się na przedostatnim miejscu. Więcej niż w Polsce wolnych miejsc pracy brakuje tylko na Cyprze (wskaźnik wykorzystania wolnych miejsc pracy w I kwartale 2014 wyniósł tam 0,2%). Na drugim biegunie tej klasyfikacji (gdzie wolnych miejsc pracy jest najwięcej) znalazły się Niemcy. Tam na każde 1000 wakatów niemal 3 są wolne. Osoby, które w lipcu pracują sezonowo powinny pomyśleć więc o wakacyjnej wycieczce na zachód od Polski.

 

Obok położenia geograficznego wpływ na występowanie wolnych miejsc pracy miały też usytuowanie działalności w konkretnej dziedzinie gospodarki oraz pozycja zawodowa pracowników poszukiwanych do pracy.