Branża logistyczna mierzy się w ostatnich miesiącach z trudną sytuacją spowodowaną pandemią. Zamykanie granic przerywa łańcuchy dostaw, przez co zyski tego sektora są mniejsze. To nie jest jednak jedyna przyczyna kłopotów – pamiętać należy, że ponownie wprowadzone w wielu krajach ograniczenia w gospodarce były powodem zmniejszenia popytu. Szczególnie widoczne jest to w sektorze usług. Tymczasem mniejszy popyt ze strony konsumentów sprawia, że sklepy czy też restauracje nie mają tak dużego zapotrzebowania na dostawy nowych produktów, przez co traci również logistyka.  

Dane potrzebne do walki z kryzysem

Nie da się zaprzeczyć, że cała gospodarka jest ze sobą ściśle powiązana. Wprawdzie nie zostały wprowadzone większe ograniczenia w stosunku do sektora logistycznego, jednak w dużym stopniu odbijają się na nim ogólne rozporządzenia walki z pandemią. Aby więc poradzić sobie z taką sytuacją, wiele organizacji zaczyna się zastanawiać nad sposobem, w jaki prowadzone jest przedsiębiorstwo. Jako że nasza firma zajmuje się kwestiami powiązanymi z HRem, skupić się chcemy dziś właśnie na tym aspekcie. Zarządzanie personelem w tym trudnym czasie jest kluczowe – aby sprawnie działać w tym obszarze, organizacje muszą mieć sprawdzone dane odpowiadające rzeczywistości. Z pomocą przyjść mogą nasze Raporty Płacowe. Dostępna jest już ich najnowsza edycja. Poza raportem ogólnopolskim opublikowaliśmy również raporty regionalne oraz branżowe. Jednym z nich jest raport branży logistycznej. Zawiera on dane pochodzące bezpośrednio z działów personalnych 70 oddziałów firm z tego sektora. Zebraliśmy w nim informacja dla 96 unikatowych stanowiska w tym tych charakterstycznych dla tej branży – tj. spedytor, dyspozytor czy też specjalista ds. transportu.

Z jakich raportów najlepiej skorzystać?

Sektor logistyki musi teraz mocno skupić się na przygotowaniu strategii – również personalnej. W tym przypadku do dobrej analizy danych należy mieć informacje o wysokości płac na stanowiskach, które występują w naszym przedsiębiorstwie. Z jakich raportów skorzystać, aby otrzymać interesujące nas dane? Przyjrzyjmy się, jakie zarobki można uzyskać będąc spedytorem i postarajmy się odpowiedzieć na to pytanie.

Zarobki spedytora różnią się w zależności od regionu pracy. Średnia płaca w Polsce to 5952 PLN brutto, podczas gdy na Śląsku zarobki są poniżej tego poziomu i oscylują w granicy 5795 PLN brutto. Na drugim biegunie jest Mazowsze, gdzie wynagrodzenie jest ponad 200 PLN większe niż średnia krajowa. Na naszym wykresie mamy jeszcze dane dla sektora logistyki – okazuje się, że średnie zarobki w tej branży są wyższe niż średnie zarobki osoby na tym stanowisku w Polsce. Zarobki więc różnią się w zależności od miejsca, jak i od branży.

O komentarz w tym temacie poprosiliśmy Macieja Ważnego, opiekuna branży logistycznej w naszej firmie: „W ostatnim czasie obserwujemy spore zainteresowanie firm logistycznych danymi rynkowymi. Wynika to m.in. z obecnej, bardzo trudnej i pełnej wyzwań sytuacji związanej z pandemią. Co więcej, bardzo ważne dla tych firm jest, aby porównywać stanowiska magazynierów czy operatorów wózków widłowych do danych lokalnych, np. do miasta i okolic. Istotne jest również, aby pewną grupę stanowisk porównywać do branży np. spedytora, dlatego oprócz raportów lokalnych przygotowaliśmy raport dla branży logistycznej, który ma pomóc firmom z tego sektora w analizie stanowisk typowo branżowych do rynku”. Podsumowując słowa Maćka oraz wnioski płynące z wykresu możemy powiedzieć, że w celu jak najlepszej analizy najlepiej oprzeć się o dane zarówno z naszej branży, jak i najbliższej, lokalnej konkurencji.

Przyszłość logistyki tkwi w ecommerce?

Handel od wielu lat sukcesywnie przenosi się do Internetu – pandemia i ograniczenie sprzedaży stacjonarnej tylko ten proces przyspieszyły. E-commerce to jedna z tych branż, która zyskała na koronawirusie. Czy więc musimy się nastawić na zmianę modelu biznesowego w firmach logistycznych? Pójście z duchem czasu jest konieczne, wobec czego przemodelowanie swojej strategii w taki sposób, by w większym stopniu uwzględniała współpracę z firmami oferujących sprzedaż online wydaje się być w bliższym czasie nieuniknione.