W październiku tego roku wydaliśmy kolejną edycję naszych Raportów Płacowych. Nawet w tych trudnych czasach pandemii frekwencja nas nie zawiodła. Ponad 700 organizacji podzieliło się z nami swoimi danymi, na podstawie których stworzyliśmy analizę płac w Polsce. Wiemy jednak, że nasi Klienci chcą mieć jak najbardziej precyzyjne informacje odpowiadające im potrzebom – w związku z tym poza raportem ogólnopolskim, wydajemy również raporty specjalistyczne.

Wszystkie stanowiska z branży w jednym miejscu

Jednym z takich raportów jest Produkcyjny Raport Płacowy. Ten sektor zawsze stanowi liczną reprezentację w naszych analizach. Nie dziwi więc fakt, że jest to jedno z największych takich zestawień w Polsce z 533 zakładami pracy mającymi swój wkład w badanie.

Raport zawiera dane dla 325 unikatowych stanowisk, występujących w firmach produkcyjnych. Naturalnie znajdują się tam stanowiska bezpośrednio związane z produkcją (np. Operator Produkcji, Elektromechanik, Liniowy Kontroler Jakości). Aby jednak zakłady produkcyjne mogły sprawnie funkcjonować, potrzebne są do tego również działy wsparcia. W związku z tym w naszym Raporcie odnaleźć możemy dane np. o księgowość, administracji, HR, sprzedaży.

Tak szeroki wachlarz pozycji sprawia, że za pomocą jednego zestawienia możemy porównać do średniej rynkowej wynagrodzenia z całej firmie bez konieczności sięgania po dodatkowe zestawienia.

Raport umożliwiający dokładną analizę

Aby Klienci mogli jak najlepiej wykorzystać nasz Raport Płacowy z sektora produkcji, postanowiliśmy w ramach każdego stanowiska wyszczególnić poziomy. Na taki poziom wypływa najczęściej staż pracy, zakres odpowiedzialności oraz złożoność i trudność wykonywanej pracy. Dzięki temu nie mieszają się ze sobą stanowiska na poziomie początkującym z doświadczonymi specjalistami – co umożliwia trafniejszą analizę płac w naszej firmie.

Dodatkowo dane w raporcie można przeglądać w podziałach na: obrót, wielkość zatrudnienia, kapitał, branżę oraz województwo. Klienci dzięki temu mogą zorientować się, jakie są średnie wysokości płac wśród ich najbliższej konkurencji.

Dlaczego duże firmy chętniej sięgają po raporty?

Z Produkcyjnego Raportu Płacowego może skorzystać każda firma produkcyjna, która chce porównać swoje wynagrodzenia z rynkiem. Cieszymy się, że nasze analizy trafiają w potrzeby różnych organizacji. Nie mniej jednak z naszych obserwacji wynika, że najczęściej sięgają po nie duże przedsiębiorstwa. Była to dla nas ciekawa informacja, dlatego jak to mamy w zwyczaju – postanowiliśmy się temu przyjrzeć bliżej.

Nasze wnioski pokazują, że w takich organizacjach są zazwyczaj bardziej rozbudowane struktury stanowisk – tzn. jest ich najczęściej wiele, o dosyć wąskiej specjalizacji. To sprawia, że możliwe jest szybkie porównanie wynagrodzeń, korzystając z naszych Raportów Płacowych.  W mniejszych firmach zakres obowiązków jednej osoby może łączyć kilka stanowisk – przez co trudniej jest się porównać do rynku.

Dodatkowo w dużych firmach na jednym stanowisku może pracować nawet kilkadziesiąt, a czasem i kilkaset osób. W takim przypadku każda zmiana w wynagrodzeniu wpływa na wypłaty dużej liczby pracowników, a co za tym idzie, ma spory wpływ na budżet firmy.

Raport przydatny w czasie pandemii

Coraz mniejsza baza wykwalifikowanych pracowników sprawiła, że podobnie jak to w innych sektorach, również i w branży produkcyjnej poziom płac dynamicznie rósł. Pracownicy są więc przyzwyczajeni do częstych podwyżek. Tymczasem dla wielu firm skutki pandemii są mocno odczuwalne. Tym bardziej wartościowym działaniem jest porównanie oferowanych przez nas wynagrodzeń z tymi obowiązującymi na rynku. Będzie to przydatne źródło informacji umożliwiające zaplanowanie odpowiedniej strategii płacowej, dzięki której będziemy mieć gwarancje stabilności pracowników, a także kosztów ponoszonych po naszej stronie.