Styczeń to nie tylko początek roku, lecz również czas, w którym wypuszczamy kolejną edycję naszych Raportów Płacowych. Tym razem aż 1409 Uczestników podzieliło się z nami informacjami na temat oferowanych przez nich zarobków i planowanych podwyżek. Nieodłącznym elementem naszych Raportów jest Analiza Podwyżek. Jest to tym bardziej gorący temat, że inflacja wciąż pozostaje na wysokim poziomie. Musimy być więc gotowi na rozmowy z pracownikami o wzrostach płac. Najlepiej sprawdzą się do tego rzetelne dane.

Jakie dane zbieramy?

Analiza Podwyżek, którą opieramy na deklaracjach Uczestników badania, pozwala dowiedzieć się, jak wyglądała wysokość średnich podwyżek systemowych realizowanych (czyli tych już zrealizowanych, jak i planowanych) w danym roku w ujęciu ogólnym oraz z podziałem na kapitał firmy, zatrudnienie, obrót, sektor, branżę, region i mikroregion z uwzględnieniem każdej ścieżki. Pozyskujemy również informacje na temat tego, jaki procent firm przyznaje podwyżki systemowo oraz indywidualnie, a także – w których miesiącach najczęściej dokonywane są te pierwsze.

Podwyżki w 2022

Czego zatem dowiadujemy się na temat podwyżek w 2022 roku? Przede wszystkim nasze dane wskazują, że średnie podwyżki systemowe wyniosły 7,6%. Na taki rodzaj podwyżek (obejmujących całą organizację) zdecydowało się 65% Uczestników badania. Podwyżki indywidualne zadeklarowało 31%, a 3% wskazało, że w ich organizacji w badanym roku podwyżki nie będą przyznawane. Jeśli zaś chodzi o czas przyznawania podwyżek – firmy najczęściej decydowały się na nie w I połowie roku. Aż 38% z nich zrobiło to w kwietniu, a 17% w styczniu.

Prognozy a rzeczywistość – czy są tożsame?

Czy podana powyżej wartość (7,6%) bardzo odbiega od prognoz, które przedstawialiśmy we wcześniejszych wpisach na podstawie Analiz Podwyżek z poprzednich edycji tego roku? Od lat badamy tę zależność. Zobaczmy więc, jak przedstawia się sytuacja, kiedy porównamy wysokość podwyżek, które prognozowaliśmy na podstawie Analizy październikowej, a jakie rzeczywiście zostały przyznane. Możemy również zaobserwować, jaka tendencja utrzymuje się od 2008 roku.

Na początku krótki wstęp na temat samych danych. Informacje dotyczące podwyżek prognozowanych możemy pokazać dopiero wtedy, gdy będziemy mieć odpowiednio dużą próbę – zwykle przy trzeciej (lipcowej) lub czwartej (październikowej) edycji Raportów. W przypadku roku 2022 są to dane z edycji październikowej. Tymczasem dane dotyczące podwyżek zrealizowanych prezentujemy w tym wydaniu Analizy, które pozwala nam popatrzeć na zamknięty rok – mówimy tutaj najczęściej o edycji styczniowej.

Jak możemy zauważyć na powyższym wykresie, zwykle obie wartości są do siebie zbliżone, czyli deklaracje Uczestników badania nie ulegają znacznym zmianom w ciągu roku. Istotną różnicę widzimy jednak w 2009 roku – wówczas kryzys gospodarczy miał prawdopodobnie wpływ na tak dużą różnicę między planami podwyżkowymi firm w ciągu roku a ich ostatecznymi decyzjami. Gdy jednak skupimy się na 2022 roku, zauważymy, że podwyżki zrealizowane są jedynie o 0,7 punktu procentowego wyższe od prognozowanych (6,9% vs 7,6%), różnica ta jest więc podobna do tych, które obserwowaliśmy przez większość poprzednich lat. Co natomiast warto podkreślić, to fakt, że jest to największy wzrost wynagrodzeń zanotowany od 2008 roku. Wygląda na to, że pomimo doniesień o spowolnieniu gospodarczym, wysokich kosztach energii oraz wpływie wojny w Ukrainie na sprawy ekonomiczne, wciąż możemy mówić o rynku pracownika.

My tymczasem już patrzymy w przyszłość i zastanawiamy się, jak sytuacja będzie wyglądała w 2023 roku. Aby się tego dowiedzieć, zachęcamy do obserwowania – najnowsze informacje o planach podwyżkowych przedsiębiorstw na ten rok przedstawimy bowiem w kolejnym wpisie!

Nasi Klienci będą mieli także możliwość dowiedzenia się nieco więcej na ten temat. Już w lutym zapraszamy na webinar zamknięty dotyczący podwyżek w 2022 roku oraz planach podwyżkowych na 2023.