Aż cztery razy do roku wydajemy kolejne edycje naszych Raportów Płacowych. Tworzymy je już od wielu lat, zatem śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy ekspertami w tej kwestii. Nieodłącznym elementem Raportów jest zawsze Analiza Podwyżek. Tworząc ją, opieramy się na deklaracjach pochodzących bezpośrednio od Uczestników badania. W najnowszej (styczniowej) edycji Raportów było ich aż 1409.

Publikowana przez nas Analiza Podwyżek zawiera informacje o średnim systemowym wzroście płac (zrealizowanym, jak i planowanym) w danym roku w ujęciu ogólnym oraz z podziałem na kapitał firmy, zatrudnienie, obrót, sektor, branżę, region i mikroregion z uwzględnieniem każdej ścieżki. Znajdziemy w niej też dane na temat tego, jaki procent przedsiębiorstw przyznaje podwyżki systemowo oraz indywidualnie, i w których miesiącach dokonywane są podwyżki systemowe.

Czy w 2023 możemy spodziewać się podwyżek?

Temat planów podwyżkowych na 2023 rok był bardzo często poruszany przez naszych Klientów w ciągu całego drugiego półrocza 2022 roku. Odpowiadając na potrzeby, pierwsze dane dotyczące tych planów pojawiły się już w lipcowej edycji naszej Analizy Podwyżek. Kolejne zestawienie opublikowaliśmy w październiku. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprawdzić, jak bardzo w okresie ostatnich 6 miesięcy zmieniały się prognozy. Analiza lipcowa pokazuje informacje za pierwsze półrocze, natomiast październikowa – za 3 kwartały, a styczniowa obejmuje cały 2022 rok.

Jak możemy zauważyć powyżej, spora część Uczestników badania dopiero w ostatnim kwartale roku podjęła decyzje związane z podwyżkami (wzrost liczby odpowiedzi dotyczących podwyżek systemowych o 23 p.p.). Dane z wcześniejszych Analiz wskazywały, że ponad połowa Uczestników nie była w stanie podjąć decyzji w tej kwestii. Jednocześnie należy podkreślić, że wciąż 25% badanych takiej decyzji nie podjęło – to prawdopodobnie efekt obecnej sytuacji rynkowej. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że znaczna liczba Uczestników planuje podwyżki w kwietniu (według styczniowej Analizy jest to aż 41%), zatem ustalenia te być może zapadną w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Jeśli natomiast chodzi o podwyżki indywidualne – we wszystkich zestawieniach utrzymują się na podobnym poziomie. Dotyczy to również liczby Uczestników, którzy w swoich firmach w ogóle nie planują wzrostu wynagrodzeń w 2023 roku.

Jak bardzo wzrosną płace w 2023?

Skoro wiemy już, ile procent Uczestników badania decyduje się na podwyżki, sprawdźmy, jaka jest ich planowana wysokość (dla podwyżek systemowych).

Z wykresu powyżej możemy wyczytać, że wartość planowanych podwyżek rosła z edycji na edycję, tak by osiągnąć swój szczyt podczas styczniowej Analizy. Pokazuje nam ona bowiem, że przedsiębiorstwa chcą średnio podwyższyć wynagrodzenia o 8,8%. Kolejną ciekawą informacją jest to, iż są to najwyższe podwyżki systemowe od 2008 roku! Wiedzę tę opieramy na zebranych dzięki naszym badaniom danym. Informacje o tym, na jakim poziomie w ciągu ostatnich kilkunastu lat kształtowały się wartości podwyżek systemowych (zarówno prognozowanych, jak i zrealizowanych) w naszym badaniu, można znaleźć w ostatnim wpisie.

Na koniec trzeba jednak podkreślić, że wartość planowanych podwyżek może jeszcze ulec zmianie. Tak jak wspominaliśmy wyżej, wciąż nie wszyscy Uczestnicy badania podjęli decyzję co do wzrostu płac – zatem jak zawsze trzymamy rękę na pulsie i już w kwietniu zaprezentujemy kolejną Analizę Podwyżek.