Dobry raport płacowy to taki, który dostarcza użytkownikom szeregu przydatnych danych odpowiadających rzeczywistości. Powinien więc on opierać się na dokładnej analizie przeprowadzonej na podstawie dużej i reprezentacyjnej grupy. Pokaźne grono uczestników pozwala na wyszczególnienie wielu unikalnych stanowisk – dzięki temu użytkownik ma możliwość znalezienia informacji o interesującej go pozycji.

Z dumą możemy powiedzieć, że nasze raporty spełniają wszystkie te warunki. W ostatniej edycji Raportu Wynagrodzeń wzięło udział aż 791 firm (281 078 próbek). Informacje, które następnie analizujemy i opracowujemy, dostarczane są nam bezpośrednio z działów personalnych przedsiębiorstw. Dbamy o każdy aspekt naszego Raportu – tak by dostarczyć wartościowych informacji Klientom, jak również zadbać o bezpieczeństwo Uczestników oraz anonimowość każdego stanowiska.

Nowości w Raporcie

Nasze Raporty Płacowe z edycji na edycję cieszą się coraz większą popularnością. W 2017 zanotowaliśmy 604 uczestników, podczas gdy w najmowym wydaniu wzięło udział aż 791 firm. Warto podkreślić, że pomiędzy edycją Październik 2019, a Styczeń 2020 liczba ta wzrosła aż o 30 organizacji. Tak duże zainteresowanie i coraz większa grupa badawcza pozwalają nam na dostarczenie naszym Klientom  informacji dotyczących coraz to nowych stanowisk.

W Raporcie na styczeń 2020 możemy wyszczególnić pozycje, których  nie było w edycji Październik 2019:

  • Programista Python,
  • Specjalista ds. dokumentacji,
  • Konsultant SAP,
  • Dyrektor ds. marketingu,
  • Członek zarządu,
  • Instalator,
  • Kierownik ds. sprzedaży pośredniej,
  • Kierownik ds. analizy ryzyka.

Zastanówmy się nad kwestią, w jaki sposób dane stanowisko może pojawić się w naszym Raporcie? Czy wystarczy informacja na jego temat z jednej organizacji, by ją opublikować? Otóż nie – aby dana pozycja znalazła się w naszym Raporcie Płacowym, musi zostać spełniony bardzo istotny warunek. Minimalna ilość danych to 4 próbki pochodzące z 3 różnych organizacji. Jest to bardzo ważne, ponieważ umożliwia to zachowanie anonimowość danych. Bez tego ograniczenia mogłoby dojść do sytuacji, kiedy możliwe byłoby poznanie wynagrodzenia konkretnej osoby. Dlatego im więcej firm uczestniczy w badaniu płac, tym więcej stanowisk znajduje się w raporcie.

Zmiany na rynku

Co edycję Raportu możemy zaobserwować nowe stanowiska, które uwzględniamy w analizie. Związane jest to z dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy. Zawody, które jeszcze 10 lat temu święciły triumfy i wydawały się perspektywiczne, obecnie tracą na znaczeniu. Świat zmierza w kierunku nowoczesnych technologii i związanych z nią procesów. Automatyzacji i sztuczna inteligencja powoli będą więc wypierać zawody wymagające wykonywania powtarzalnych czynności. Pytanie, które się nam nasuwa, brzmi: „co się stanie z osobami wykonującymi tę pracę?”. Nie da się ukryć, że czeka nas kolejna rewolucja w tym zakresie. Opierając się jednak na doświadczeniach z poprzednich lat, możemy przewidywać, że owszem – niektóre miejsca pracy zostaną wyparte przez roboty – jednak na ich miejsce pojawią się kolejne zawody, związane z obsługą tych procesów. Czeka nas więc rewolucja, do której możemy przygotować się już teraz.