Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych ma na celu nauczyć Polaków oszczędzać i zagwarantować im w przyszłości godną emeryturę. Pierwsze organizacje musiały uruchomić je w 2019, natomiast wszystkie firmy muszą wprowadzić ten program w życie w obecnym roku. Wiele przedsiębiorstw ma jednak obawy co do tego pomysłu – pracodawcy nie mogą np. w pełni przewidzieć, jak duży odsetek pracowników zechce wziąć udział w tym programie, przez co nie mają informacji, jak wiele środków przeznaczyć na ten cel w budżecie.

Spotkanie manaHR w siedzibie Capgemini

W styczniowej edycji naszego Raportu Płacowego dla branży SSC/BPO wzięły udział aż 63 firmy (wśród nich: Alexander Mann Solutions Poland, Amway Business Centre Europe, Aon Hewitt, Cathay Pacific Airways Limited, Heineken Global Shared Services, IAG GBS, QVC Poland Global Services). Zauważyliśmy, że również dla organizacji z tego sektora PKK stanowi obszar wielu niejasności i niedomówień. Zorganizowaliśmy więc spotkanie, które koncentrowało się wokół tego zagadnienia. Odbyło się ono w siedzibie firmy Capgemini Polska w Krakowie, 20.02.2020 roku.

By jak najlepiej móc przygotować się do tego wydarzenia, postanowiliśmy przeprowadzić wśród jego Uczestników ankietę – udział wzięło 25 osób (na 26 Uczestników). 36% Uczestników spotkania uruchomiło program PPK w 2019 roku, natomiast 20% zrobiło to w styczniu 2020. 44% wprowadzi go w życie dopiero od lipca 2020. Pytaliśmy m.in. o to, czy wprowadzenie PPK wpłynie na wysokość podwyżek wynagrodzenia zasadniczego w roku, w którym weszło w życie.

Wyniki ankiety zaprezentowała Agnieszka Hetmańczyk, która pełni rolę Konsultanta oraz Opiekuna SSC/BPO w naszej firmie. Swoje wystąpienie miał również Adam Seoudi – Compensation and Benefits Junior Manager w Capgemini Polska. Opowiedział on o doświadczeniach wdrożenia PPK w dużej organizacji na podstawie przedsiębiorstwa, w którym pracuje. Trzecim prowadzącym był Sebastian Ludwin Business Development Manager w Aon Polska. Tematem jego wystąpienia była rola instytucji finansowej i agenta transferowego w bieżącej administracji PPK. Ostatnim elementem była otwarta dyskusja, podczas której Uczestnicy zadawali pytania prowadzącym oraz dzieli się swoimi doświadczeniami.

PPK a wysokość płac

Chcielibyśmy podzielić się z Wami wynikami ankiety przeprowadzonej i omówionej podczas organizowanego przez nas wydarzenia. Przypominamy, że pytanie dotyczyło często poruszanej przez pracowników i pracodawców kwestii, czyli ewentualnego wpływu wprowadzenia tego rozwiązania na wysokość wynagrodzeń zatrudnionych. Odpowiedzi podzieliśmy na dwie grupy – firmy, które już wprowadziły w życie PPK i te, które dopiero mają to przed sobą.

Firmy, które uruchomiły PPK w 2019 roku lub w styczniu 2020:

Źródło: manaHR

Firmy, które uruchomią program PPK od lipca 2020:

Źródło: manaHR

Jak możemy zauważyć w gronie organizacji, które uruchomiły PPK dominuje odpowiedź, że nie miało to wpływu na wysokość podwyżek. Jedynie 8% organizacji twierdzi, że podwyżki były lub będą w związku z tym niższe. Dane te napawają nas optymizmem – okazuje się bowiem, że jako pracownicy nie powinniśmy się martwić o wpływ PPK na zmniejszenie środków finansowych na nasze wypłaty.

Sytuacja przedstawia się jednak inaczej w przypadku firm, które do PPK dopiero przystąpią. Tutaj aż 15% organizacji zakłada, że wzrost wynagrodzeń będzie niższy, 23% nie jest w stanie tego określić, a 62% uważa, że nie będzie to miało wpływu. Przyczyn takiego wyniku można upatrywać w niewiedzy organizacji – nie potrafią one określić, jak dużo pracowników przystąpi do tego programu i jak w związku z tym będzie wyglądać ich budżet. Wolą więc założyć gorszy scenariusz. Inną możliwą przyczyną jest wielkość organizacji, które muszą wdrożyć ten program od lipca 2020. Są to bowiem firmy małe – zatrudniające od 20 do 50 osób. Takie firmy często nie mogą pochwalić się dużym przepływem środków, a przez to budżetem, który pokryje zarówno podwyżki, jak i konieczność dopłacania swojej części do PPK.

Czy PPK to dobre rozwiązanie?

Jako przedsiębiorcy nie unikniemy konieczności wprowadzenia dla zatrudnionych u nas osób PPK. Program ten ma swoje plusy – przede wszystkim może pozwolić na zgromadzenie środków finansowych, które w przyszłości pomogą w zagwarantowaniu spokojnej emerytury dla pracowników. Uczy również ludzi oszczędzania. Z drugiej jednak strony to rozwiązanie obciąża budżet pracodawcy i podwyższa koszty zatrudnienia, na co niestety wiele firm nie może sobie pozwolić.