Kariera zawodowa ma ogromny wpływ na nasze życie. Owocna może przyczynić się do podniesienia komfortu i ogólnie pojętego szczęścia. Z drugiej strony problemy w pracy to często źródło frustracji. Aby zagwarantować sobie udaną ścieżkę kariery, ważne dla pracowników staje się regularne otrzymywanie awansów, które umożliwiają rozwój oraz poszerzają kompetencje i zakres odpowiedzialności.

Rozbudowana ścieżka kariery plusem pracodawcy

Przedsiębiorstwa chcąc przyciągnąć odpowiednich kandydatów oraz utrzymać już zatrudnionych w strukturach organizacji, tworzą rozbudowane programy ścieżek kariery. W nich to wyszczególnione są kolejne stopnie, które pracownik może osiągnąć oraz wymagania, które należy spełnić, by się tam znaleźć. Dzięki temu zatrudniony ma jasność, czego musi się nauczyć i jakie umiejętności musi posiąść, by dostać awans. Takie działanie firmy pokazuje również pracownikom, że organizacji zależy na długoterminowym związaniu się z nimi. Z drugiej strony to również czynnik, który umożliwia wzrost lojalności zatrudnionych względem organizacji. Skoro mają oni możliwość rozwoju i awansowania w wewnętrznych strukturach, rzadziej szukają nowej pracy.

Dla najlepszych, czyli osób, które są najbardziej perspektywiczne, by w przyszłości przewodzić firmie, organizacje przygotowują specjalne programy treningowe, które mają przygotować do objęcia ważnych stanowisk w przedsiębiorstwie. Takie programy mogą rozpocząć się od sesji development center, która pozwala zdiagnozować słabe i mocne strony pracownika. Na podstawie wyników tworzony jest szczegółowy plan treningowy, który może wykorzystywać warsztaty, szkolenia, konferencje, coaching, czy też mentoring.

Jaką podwyżkę dać przy awansie?

Wraz z awansem wzrasta poziom naszej odpowiedzialności. Nasze zadania i cele do osiągnięcia albo zostają powiększone o dodatkowe wymagania, albo są zmienione, by odpowiadać potrzebom firmy. Dobrą praktyką jest, by razem z tymi działaniami, rosło również wynagrodzenie.

Konstrukcja większości systemów płacowych zakłada, że sensowny wzrost związany z awansem powinien wynosić około 15%. Wzrost jest znaczny, ponieważ powinien on być wyraźnie większy od „zwykłej” podwyżki, tak by pracownik rzeczywiście odczuł realną różnicę w swoim wynagrodzeniu. Dodatkowo nowy poziom zarobków musi się wpisywać w ustaloną hierarchię stanowisk i połączonych z nią widełek wynagrodzenia. Jeśli zmieniamy ścieżkę kariery ze specjalistycznej na managerską, podwyżka może być procentowo nawet jeszcze wyższa.

Czasem zdarzyć się jednak mogą sytuacje, kiedy dostaniemy propozycję awansu, jednak nie będzie się ona wiązała z podwyższeniem zarobków. Powodów może być klika – np. sprawdzenie, czy pracownik nadaje się na dane stanowisko lub też chwilowe problemy finansowe firmy. Ważne jest, by zawsze
w takiej sytuacji dowiedzieć się, co motywuje organizację do takiej propozycji.

Jeśli firma nie może nam dać podwyżki, powinniśmy postarać się wynegocjować korzystniejsze dla nas warunki pracy – np. lepsze benefity lub sprzęt, możliwość pracy zdalnej, dostęp do  szkoleń czy dofinansowanie do np. specjalistycznych certyfikatów. W takiej sytuacji zawsze trzeba przemyśleć wszystkie za i przeciw. Być może będzie to dla nas doskonały krok w karierze zawodowej, który następnie szybko pozwoli znaleźć nową pracę na pożądanym przez nas stanowisku?

Dobre firmy doceniają ambicję pracowników

Przełom roku to w wielu firmach czas podsumowań. Również tych dotyczących zrealizowania celów przez pracowników. Jest to też czas planowania podwyżek
i awansów. Jeśli zastanawiasz się, kiedy i Ciebie czeka awans, to jest to doskonały moment, by porozmawiać o tym z managerem. Przedstaw mu swoje osiągnięcia, Twój plan na rozwój i dalsze kroki, które chcesz podjąć w swojej karierze. Organizacje, którym zależy na zatrudnionych ludziach, docenią Twoją inicjatywę, a Ty zwiększysz szansę na to, że Twój manager wróci do Ciebie z propozycją planu awansu na dane stanowisko w realnej perspektywie czasowej.