Obecna sytuacja gospodarcza sprawia, że temat wzrostu płac jest jednym z najczęściej poruszanych przez naszych Klientów, gdyż rosną oczekiwania pracowników odnośnie podwyżek i ich wysokości. Dodatkowo informacje podawane przez media oraz dane GUS dotyczące wzrostu wynagrodzeń, rodzą wiele pytań, m.in. o rzeczywistą wysokość podwyżek przyznawanych przez działające w Polsce firmy, o nasz sposób badania wzrostu wynagrodzeń, czy o różnice między naszymi danymi a wartościami podawanymi w mediach. Postanowiliśmy podjąć próbę odpowiedzi na część z nich i właśnie tym tekstem rozpoczynamy serię wpisów dotyczącą podwyżek.

Podwyżki zrealizowane a prognozowane – co pokazuje nam historia?

Dane na temat podwyżek zbieramy już od lat przy okazji tworzenia naszych Raportów Płacowych. Prezentujemy je w formie Analizy Podwyżek cztery razy w roku. Dzięki temu mamy informacje, jak wyglądała sytuacja na przestrzeni wielu lat. Dziś chcemy sprawdzić, jak od 2008 do 2023 wyglądał stosunek podwyżek prognozowanych do zrealizowanych (oczywiście w oparciu o dane pochodzące od Uczestników naszego badania).

Wykres dotyczy podwyżek systemowych, czyli takich, w przypadku których został opracowany system dla całej organizacji. Często ich wysokość może być oparta np. o staż pracy, wyniki organizacji lub o indeksację (dostosowanie do obecnych cen). Zarówno w przypadku podwyżek prognozowanych, jak i zrealizowanych, dane opierają się na deklaracjach Uczestników badania. Informacje dotyczące podwyżek planowanych możemy pokazać dopiero wtedy, gdy będziemy mieć odpowiednio dużą próbę – zwykle przy trzeciej (lipiec) lub czwartej (październik) edycji Raportów. Prognozy dotyczące roku 2023 po raz pierwszy pokazaliśmy przy edycji lipcowej 2022. Dane dotyczące podwyżek zrealizowanych prezentujemy w tej edycji, która pozwala nam popatrzeć na zamknięty rok – w tym przypadku to najczęściej edycja styczniowa kolejnego roku.

Jak możemy zauważyć powyżej, wartości w obu omawianych przypadkach są zazwyczaj dość zbliżone (nawet podczas pandemii). Mocno wyróżniają się lata: 2008, 2010 oraz 2018 – kiedy to zrealizowane podwyżki znacząco przewyższały te planowane. 2008 to również czas najwyższych podwyżek. Prognozy na 2022 oraz 2023 prezentują się równie wysoko. Znaczącą różnicę na niekorzyść pracowników mamy w 2009. Był to efekt kryzysu gospodarczego, który wówczas dotarł do Polski.

W okresach rynku pracownika i dobrej koniunktury podwyżki zrealizowane są nieco wyższe niż te planowane. Pewnie wszyscy zastanawiamy się, czy tak będzie również w 2022 i 2023 roku? Niestety trudno teraz odpowiedzieć na to pytanie. Ciągłe doniesienia o spowolnieniu gospodarczym, kryzysie energetycznym oraz niepewne warunki na rynku związane z wojną w Ukrainie sprawiają, że nie możemy przewidzieć nawet tego, jak będzie wyglądać sytuacja za kilka miesięcy – co dopiero mówić o całym 2023 roku. Będziemy oczywiście na bieżąco przyglądać się, jak wygląda sprawa z podwyżkami i publikować najnowsze dane przy każdej edycji Raportów Płacowych. Najświeższa aktualizacja już w ciągu najbliższych dni, bo właśnie wtedy opublikujemy październikowe Raporty Płacowe i Analizę Podwyżek!