Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią zdecydowaną większość wszystkich podmiotów wpisanych do rejestru REGON w Polsce. Najwięcej firm sektora prywatnego znajduje się w centralnym regionie Polski (województwa mazowieckie i łódzkie). Drugi w kolejności pod względem ilości prywatnych przedsiębiorstw jest region południowy (województwa małopolskie i śląskie), trzeci północno-zachodni (lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie). Niemal każdym takim przedsiębiorstwem zarządza dyrektor generalny, chociaż nie jest to regułą, zwłaszcza w jednostkach organizacyjnych o zagranicznej strukturze kapitału. My jednak postanowiliśmy przyjrzeć się typowym wynagrodzeniom na tym stanowisku w firmach, które wzięły udział w ostatnim badaniu Raport Płacowy Advisory Group TEST Human Resources.

 

Typowy prezes objęty badaniem zarządza przedsiębiorstwem zatrudniającym od 100 do 500 osób. W dużej mierze są to organizacje zależne od zagranicznej jednostki dominującej i nie posiadające własnych oddziałów zależnych w kraju. W generalnym ujęciu roczne wynagrodzenie połowy prezesów takich firm mieści się w przedziale od 250 do 500 tys. zł, a średnia wynosi nieco ponad 420 tys. zł. W zależności od regionu wartości te jednak mogą się różnić, jak się okazuje częściej in minus niż in plus.

 

Średnia roczna płaca całkowita dyrektorów generalnych przedsiębiorstw sektora prywatnego w regionach Polski.

Źródło: Kompleksowy Raport Płacowy Advisory Group TEST Human Resources, Jesień 2014

 

Statystyczny prezes prywatnego przedsiębiorstwa na najwyższe wynagrodzenie może liczyć w województwach dolnośląskim i opolskim. Spośród wielu przyczyn, które mogą determinować wysokie zarobki dyrektorów generalnych przedsiębiorstw w tym regionie, warto zwrócić uwagę na skupienie firm z sektora przemysłu maszynowego oraz takich o zagranicznej strukturze kapitału. Według Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych region południowo-zachodni jest jednym z najbardziej otwartych na przypływ zagranicznych inwestycji. Na nieco niższe, ale wciąż przekraczające średnio 400 000 zł rocznie wynagrodzenia mogą liczyć dyrektorzy zarządzający firm zlokalizowanych w regionach północnym i centralnym Polski. To obszary, na których przemysł silnie rozwija się we współpracy z licznymi ośrodkami naukowo-badawczymi.

 

Przeciętnie najniższe wynagrodzenia otrzymują prezesi firm w południowym regionie kraju. Trzeba pamiętać, że mimo rozkwitu ekonomicznego dużych miast w województwach małopolskim i śląskim, obszar ten pozostaje jednym z najbardziej zróżnicowanych pod względem rozwoju gospodarczego kraju. Z drugiej strony region południowy odznacza się zaraz po centralnym, najniższym ryzykiem inwestycyjnym w Polsce. Według GUS zeszłoroczne nakłady inwestycyjne, których celem było stworzenie nowych lub rozbudowa czy modernizacja istniejących środków trwałych w sektorze przedsiębiorstw prywatnych wyniosły w województwach małopolskim i śląskim ponad 27 milionów zł.

 

Najwyższe nakłady inwestycyjne, ulokowane w centralnym regionie kraju w 2013 roku przekroczyły o 100-kroć przeciętne wynagrodzenie typowego dla tego obszaru dyrektora zarządzającego, wynosząc niemal 42 miliony zł. W zeszłym roku mniej niż 20 milionów deweloperzy zainwestowali tylko w przedsiębiorstwa sektora prywatnego w północnej, wschodniej i południowo-zachodniej Polsce. Łączna wartość inwestycji wyniosła 142 569 835 zł.