Województwo mazowieckie – jakie jest? Zdecydowanie „naj” to dobre określenie na ten region. Jest on bowiem największy po względem powierzchni, najbardziej zaludniony i najbogatszy w całym kraju. My do tej listy moglibyśmy jeszcze dodać – najbardziej zróżnicowany pod względem zarobków.

Słów kilka o Mazowszu

Powszechnie uważa się, że mieszkańcy tego obszaru żyją co najmniej powyżej średniej krajowej. To jednak nie do końca prawda. Owszem, zarobki w Warszawie mocno zawyżają pułap, jednak Mazowsze to nie tylko stolica. W tym regionie występują również inne ośrodki przemysłu i biznesu, a także miejsca, gdzie pracy można ze świecą szukać. Wobec tego, analizując zarobki, nie powinniśmy kierować się raportami dla całego Mazowsza lub Polski, lecz skupić się na tych dedykowanych dla poszczególnych rejonów. Tylko to zagwarantuje nam, że nasza interpretacja danych będzie jak najbardziej odpowiadała rzeczywistości. W tym temacie wypowiada się Maciej Ważny – Lider zespołu ds. rozwoju biznesu w manaHR: „Często podkreślamy, że Mazowsze to bardzo specyficzny i ogromny region, więc istotne jest nie tylko porównanie do całego Mazowsza, Warszawy czy Mazowsza bez Warszawy, ale również do pozostałych części regionu. Dlatego w tym rejonie mamy aż 6 Raportów Płacowych: Mazowiecki Raport Płacowy, Raport Płacowy dla Warszawy, Mazowiecki Raport Płacowy z wyłączeniem Warszawy, Raport Płacowy dla Grodziska Mazowieckiego i okolic, Raport Płacowy dla Północno-Wschodniego Mazowsza oraz najnowszy – Raport Płacowy dla Południowego Mazowsza i okolic”. Korzystanie ze specjalnie dopasowanego pod nasz rynek Raportu da nam wgląd, jak przedstawiają się zarobki w tym obszarze, a to z kolei umożliwi zaplanowanie odpowiedniej polityki wynagrodzeń.

Raport dla Południowego Mazowsza i okolic

Aby odpowiedzieć na potrzeby naszych Klientów, przygotowaliśmy Raport Płacowy dla Południowego Mazowsza i okolic obejmujący teren Radomia i sąsiednich miejscowości (50 km od tego miasta lub 1h dojazdu). W badaniu wzięło udział 21 firm (m.in. AUSTRIA JUICE Poland, QFG, Azz Wsi, Durr Poland, Stalgast Logistic, Trend Glass, TOHO Poland), które podzieliły się z nami danymi na temat 78 stanowisk.

Przyjrzyjmy się teraz, jak rozkładają się płace na tym obszarze i porównajmy je do całego województwa (bez Warszawy). Na przykładzie przekonajmy się, czy różnice są na tyle istotne, by sięgnąć po dedykowany Raport.

Na powyższym wykresie widzimy, że płace – w zależności od części województwa – mogą znacząco się różnić. W obu przypadkach mamy do czynienia z mniejszymi wynagrodzeniami na tych samych stanowiskach w okolicach Radomia niż w pozostałych częściach regionu. Co więc da nam skorzystanie z Raportu dla Południowego Mazowsza i okolic? O odpowiedź na to pytanie ponownie poprosiliśmy Macieja: „Raport świetnie oddaje specyfikę regionu, a przedstawione w nim informacje o wynagrodzeniach mają ogromną wartość dodaną przy ustalaniu budżetu czy prowadzeniu rekrutacji, zwłaszcza w kontekście stanowisk blue-collar, gdzie kluczowe jest porównanie do najbliższej okolicy”.