Przy rosnącej w zawrotnym tempie inflacji teraz bardziej niż kiedykolwiek zależy nam na otrzymaniu znaczącej podwyżki. Pamiętać jednak musimy, że każda organizacja przydziela je według różnych kryteriów i często zależą one nie tylko od sytuacji na rynku pracy, lecz również od kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Typy podwyżek

Istnieją dwa główne rodzaje podwyżek i na nich chcielibyśmy się dziś skupić. Pierwszym z nich jest systemowy wzrost płacy. Oznacza to, że z założenia jest on zaplanowany dla wszystkich pracowników w przedsiębiorstwie. Często jego wysokość może być oparta np. o staż pracy lub o indeksację czyli dostosowanie do obecnych cen. Drugim rozwiązaniem są podwyżki indywidualne, obejmujące jedynie tych, którzy spełnią odpowiednie kryteria – najczęściej jest to zrealizowanie postawionych celów oraz ogólny performance. Naturalnie im lepsze wyniki, tym wzrost wynagrodzenia powinien być wyższy.

Podwyżki indywidualne coraz popularniejsze

Od dawna prowadzimy badania dotyczące wynagrodzeń obowiązujących na rynku pracy. Wobec tego mamy możliwość obserwowania, jak rozkładają się proporcje przyznawania podwyżek systemowych oraz indywidualnych. Zauważyliśmy, że od kilku lat zwiększa się popularność podwyżek indywidualnych kosztem systemowych. Spójrzmy na tabelkę poniżej, by poznać dokładne dane.

Jak pokazują wyniki, sukcesywnie rośnie procent przyznawania podwyżek indywidualnych – z 15% w 2018 do 36% w 2021 roku. Spadek tego wskaźnika nastąpił w 2020, jednak był to rok rozpoczęcia pandemii, gdzie aż 18% Uczestników badania nie planowało wzrostu płac, a 17% nie było pewnych, czy to zrobi. W tym miejscu musimy też podkreślić, że nadal więcej niż połowa Uczestników naszego badania przyznaje podwyżki systemowe (57%).

Powody wzrostu znaczenia podwyżek indywidualnych

Dlaczego podwyżki indywidualne cieszą się coraz większą popularnością? Widzimy tutaj co najmniej kilka przyczyn. Pierwszą z nich są rozwiązania prawne tzn. określona kwota wynagrodzenia minimalnego. Takie wyrównanie może konsumować sporą część budżetu płac, przez co nie zostaje zbyt wiele środków dla reszty zatrudnionych. Należy też podkreślić rywalizację, jaka panuje w niektórych obszarach rynku pracy. Przedsiębiorstwa, chcąc zachować kluczowe dla firmy stanowiska, osobom je sprawującym przyznają podwyżki znacząco powyżej średniej. Również pandemia ciągle odciska swoje piętno. Są firmy, które dalej borykają się z jej negatywnymi skutkami, wobec czego mają ograniczone budżety. Chcemy tutaj również podkreślić motywacyjny charakter wzrostu płac. Te systemowe mają znikome działanie mobilizujące. Może się bowiem zdarzyć, że brak powiązania wyników z wynagrodzeniem będzie skutkował poczuciem niesprawiedliwości i spadkiem efektywności. Przyznawanie podwyżek w sposób indywidualny pozwala w pewnym stopniu zniwelować ten problem.

My ze swojej strony będziemy się dalej bacznie przyglądać temu trendowi. Już za kilkanaście dni wydamy najświeższe Raporty Płacowe, a wraz z nimi – Analizę Podwyżek, która objęła ich pierwszą falę w 2022 roku. Na pewno sprawdzimy, czy w dalszym ciągu wzrasta liczba firm, które decydują się na przyznawanie podwyżek w sposób indywidualny.