Niskie bezrobocie w Polsce to zdecydowanie pozytywne zjawisko. Wiele firm może jednak nie zgodzić się z tą tezą. Większa ilość ofert pracy na rynku niż pracowników jest jednym z powodów wysokiej rotacji i rosnących oczekiwań płacowych. Aby pozostać konkurencyjnym na rynku, organizacje starają się sprostać oczekiwaniom kandydatów oraz utrzymać obecnych pracowników w strukturze przedsiębiorstwa. By to uczynić coraz więcej firm w większym stopniu niż do tej pory poszukuje danych o oferowanych wynagrodzeniach. Raport raportowi jednak nie równy. Na co zwrócić więc uwagę podczas poszukiwania informacji o wynagrodzeniach?

Specjalistyczne raporty płacowe

Pierwszy typ raportów płacowych powstaje w wyniku badań wynagrodzeń. Informacje te pochodzą bezpośrednio z działów HR firm, które biorą udział w badaniu. Informacja o wynagrodzeniu każdego pracownika (najczęściej jest to eksport danych z programów kadrowo-płacowych) z badanej firmy trafia do ekspertów tworzących raport płacowy. Sam proces tworzenia raportu nie jest prosty. Więcej na ten temat opowiada nasza koleżanka z zespołu, Marysia Kuźniar, która na co dzień zajmuje się tym tematem: „Po przekazaniu danych do firmy prowadzącej badanie weryfikowana jest ich aktualność i poprawność. Szalenie istotny jest również proces dopasowania stanowisk, dzięki któremu można porównywać miedzy sobą stanowiska z różnych firm. Aby dane w raporcie były wiarygodne, kluczowa jest również odpowiednio duża próba badania – zwykle w badaniach płac uczestniczą setki firm przekazujące dane o dziesiątkach tysięcy pracowników, dzięki czemu raporty wiernie oddają sytuację na rynku. Dodatkowo jest wiele kwestii związanych z metodą badania, mających duży wpływ na poprawność raportu i bezpieczeństwo powierzonych danych (np. mechanizmy równoważące próbę, aby wyniki nie były zaburzone przez jedną firmę, czy reguły minimalnej próby na stanowisku, gwarantujące, że niemożliwe jest wyczytanie z raportu, ile zarabia się w konkretnej firmie).”

Jak wynika z powyższego opisu, stworzenie raportu płacowego na podstawie danych z firm to skomplikowana procedura. Nie dziwi więc fakt, że w Polsce jest tylko kilka firm, które wykonują tego typu raporty. Są to: manaHR (dawniej część AG Test HR), Hay Group, Sedlak&Sedlak, Mercer czy Towers Watson.

Raporty firmy rekrutacyjnych

Drugi typ raportów jest tworzony na podstawie oczekiwań kandydatów oraz widełek wynagrodzeń proponowanych przez firmy poszukujące pracowników. Są to raporty co roku wypuszczane w świat przez firmy rekrutacyjne. Najpopularniejsze z nich to opracowania sporządzone przez Hays, Adecco, Antal. Dane konieczne do sporządzenia tego typu raportów pochodzą z dużo węższej grupy firm i są mniej precyzyjne niż w pierwszym typie. Dodatkowo najczęściej opierają się one na oczekiwaniach kandydatów. W związku z tym prezentowane w tych raportach stawki są często wyższe niż wynagrodzenia z raportów płacowych opartych na danych pozyskanych bezpośrednio z firm. Dlaczego? Naturalnie oczekiwania kandydatów są często wyższe niż rzeczywiście wypłacane wynagrodzenie – średnio o około 15-20% (ludzie decydujący się na zmianę pracy liczą zwykle na pensję o właśnie tyle większą od ich dotychczasowego wynagrodzenia).

Który raport wybrać?

Obie formy raportów mają swoje wady i zalety. Raport oparty o wynagrodzenie z firm jest dokładniejszy i zawiera realne dane. Ponieważ jednak aby sporządzić tego typu raportu konieczna jest wiedza specjalistyczna oraz duże nakłady czasu i pracy, dane są płatne.

Raporty z agencji rekrutacyjnych są darmowe i szeroko dostępne. Można je ściągnąć bezpośrednio z Internetu – najczęściej wystarczy jedynie podać swój email. Minusem jest niska precyzyjność danych oraz ryzyko zawyżonych wartości wynagrodzenia.

Który raport wybrać? Jeśli chcemy się pobieżnie zorientować w oferowanych wynagrodzeniach na rynku, a do tego zależy nam na szybkim i łatwym dotarciu do informacji, możemy pozostać przy raportach z agencji rekrutacyjnych. Jeśli jednak zależy nam na stworzeniu przemyślanej polityki wynagrodzeń opartej na precyzyjnych danych, za które jesteśmy skłonni zapłacić, zdecydowanie lepszym wyborem będzie specjalistyczny raport oparty na danych pochodzących bezpośrednio z firm i przygotowany przez ekspertów w tej dziedzinie.