Czym są ścieżki kariery?

Ścieżki kariery to logiczny i sekwencyjnie ułożony plan kolejnych stanowisk, które pracownicy mogą zajmować poprzez awanse. Dzięki nim możliwe jest zaplanowanie rozwoju pracowników w  danym przedsiębiorstwie. Każdy kolejny poziom ścieżki kariery jest dokładnie opisany – zawiera w sobie zakres obowiązków i odpowiedzialności oraz wymagania, które pracownik musi spełnić, by objąć to stanowisko. Stanowi to podstawę do stworzenia planu rozwoju dla każdej osoby, który to jest ustalany wspólnie przez pracownika i przełożonego. Plan taki musi być zgodny z celami i założeniami firmy, ale z drugiej strony powinien być tożsamy z ambicjami pracownika. Dzięki temu ma on poczucie sprawstwa i motywację do działania.

Czy warto wprowadzić ścieżki kariery?

Wprowadzenie ścieżek kariery daje korzyści zarówno firmie jak i samemu pracownikowi – warto więc stosować je w przedsiębiorstwie. Dzięki nim organizacja ma zagwarantowaną ciągłość sukcesji – ma dobrze wyszkolonych pracowników, którzy w przyszłości mogą objąć kluczowe dla firmy stanowiska. Dodatkowo podnosząca kwalifikacje kadra zapewnia wzrost konkurencyjności firmy na rynku. Ludzie, którzy mają zapewnioną okazję do rozwoju oraz czują się w firmie doceniani, rzadziej odchodzą. Przemyślane ścieżki kariery są więc jeden z czynników wpływających na spadek poziomu rotacji.
Co natomiast zyskuje pracownik? Oczywiście ma zapewnioną możliwość rozwoju oraz awansu. Kryteria tego ostatniego są jasno określone – dzięki temu pracownik wie jakie umiejętności musi posiąść lub poprawić, aby wskoczyć na kolejny poziom na ścieżce kariery. Ponieważ pracownik ma wpływ na ustalenie planu rozwoju, jego wzrost w organizacji przyczynia się do realizacji osobistych celów i ambicji.

Wynagrodzenie a poziom zaawansowania specjalisty

Kiedy człowiek staje się specjalistą w swojej pracy? Stosując popularne nazewnictwo wykorzystywane w firmach możemy powiedzieć, że w przypadku stanowisk umysłowych od samego początku swojej kariery zawodowej. Obejmuje on wówczas pozycję Młodszego Specjalisty. Czy taka osoba jednak zna się na tym co robi? Niekoniecznie. Aby rozróżnić poziomy zaawansowania na stanowiskach specjalistycznych, wprowadzona została gradacja tej pozycji – zaczyna się od Młodszego Specjalisty i prowadzi aż do poziomu eksperckiego. Możliwość dojścia do najwyższego poziomu dają właśnie ścieżki kariery. Awanse uzależnione są od poziomu wiedzy i doświadczenia pracownika. Wraz z nimi rośnie również zakres odpowiedzialności oraz wynagrodzenie. Jak ono wygląda na poszczególnych poziomach? Postanowiliśmy zbadać tę kwestię.

Źródło: manaHR

Jak już zostało wspomniane Młodszy Specjalista to osoba, która zaczyna dopiero swoją karierę. Często są to ludzie świeżo po studiach. Ich średnie zarobki wynoszą niewiele ponad 4000 PLN brutto. Na prawie 1500 złotych więcej mogą liczyć osoby na kolejnym szczeblu kariery. Są to pracownicy posiadający już wcześniejsze doświadczenie, którzy potrafią wykonywać swoje obowiązki samodzielnie. Awans na stanowisko Starszego Specjalisty najczęściej dostają pracownicy z ponad 4-letnim stażem. Poza wzrostem wynagrodzenia rośnie również zakres zadań – do nowych obowiązków dołącza koordynowanie pracy innych osób. Najwyższym szczeblem jest poziom ekspercki. Co trzeba zrobić by móc się tam znaleźć? Przede wszystkim należy posiadać wyjątkowe i unikalne dla organizacji umiejętności oraz wiedzę. Warto zwrócić uwagę na najwyższy skok płacy, który dokonuje się przy tym awansie. Wynagrodzenie ekspertów może kształtować się bowiem na poziomie niższego managementu lub nawet je przekraczać.

Poziome ścieżki kariery

Czy ścieżka kariery może prowadzić jedynie w górę – od poziomu juniora aż do eksperta? Oczywiście, że nie. Nowoczesne techniki zarządzania zalecają, by dać pracownikowi jak największą możliwość wyboru. W związku z tym wiele firm wprowadziło poza pionowymi, również poziome ścieżki kariery. Pozwalają one na przekwalifikowanie się pracownika z jednej dziedziny na drugą (np. z testera na analityka biznesowego) lub też na pracę w innych niż do tej pory projektach. Pracownik ciągle jest na tym samym poziomie stanowiska, jednak zmieniają się jego obowiązki. Oczywiście nim nastąpi awans poziomy, zatrudniona osoba musi najpierw zdobyć wiedzę potrzebną na danym stanowisku. Warto zaznaczyć, że istnienie poziomych ścieżek wcale nie wyklucza pionowych – mogą one koegzystować w harmonii. To pracownik oraz firma decydują, co jest najlepszym rozwiązaniem w indywidualnych przypadkach.