Powszechnie uważa się, że jednym z najbardziej stresujących momentów w życiu, jest utrata pracy. Niepewność co dalej, strach wynikający z pozbawienia środków do życia, czy też obawy, w jaki sposób utrzymać rodzinę. Wszystkie te kwestie mają destrukcyjny wpływ na naszą psychikę. Niestety wybuch pandemii w 2020 roku sprawił, że wielu Polaków znalazło się w tej nieprzyjemnej sytuacji. Stanu nie poprawiał fakt drastycznego zmniejszenia zapotrzebowania na kadrę na rynku pracy. Całą bańkę pompowały dodatkowo media, które mówiły o nadchodzącym najgorszym kryzysie w dziejach.

Minął już ponad rok od tych wydarzeń – przyjrzyjmy się więc, jak obecnie wygląda sytuacja. Czy przedsiębiorstwa dalej zwalniają i czy mamy się czego obawiać?

Zwolnienia w 2021 roku

Połowa roku to dobry czas na podsumowania. Możemy zaobserwować tendencje w danym czasie
i przewidzieć, jak w kolejnych kwartałach zachowają się organizacje. Sprawdźmy więc, jak wiele firm planuje lub też zredukowało już zatrudnienie w 2021.

Jak możemy zauważyć na wykresie powyżej, aż 84% badanych firm nie planuje i nie dokonało zwolnień! Jest to bardzo dobry wynik mówiący nam o tym, że biznes po chwili paniki, wrócił na dawne tory. Warto tutaj również podkreślić, że jedynie co dziesiąta firma nie zajęła jeszcze stanowiska w tej sprawie. Daje to nam jedynie 6% przedsiębiorstw, które będą wręczać lub już wręczyły wypowiedzenia. Analizując wyniki naszego badania, zwróciliśmy również uwagę na wielkość firm. Wszak zwolnienie jednej osoby w małej firmie ma całkowicie inny wpływ na jej działanie niż w wielkiej korporacji. Nie zaobserwowaliśmy jednak znaczących różnic, redukcję zatrudnienia przeprowadziło lub planuje 4% małych, 6% średnich i 7% dużych firm.

Czy już po kryzysie?

Ze średniej prognozy siedmiu czołowych banków w Polsce (np. Bank Pekao, Santander) w tym roku PKB naszego kraju ma wzrosnąć o 5,1% r/r! W takich okolicznościach nie sposób mówić o kryzysie – podobnie, jak i porównując te informacje z zebranymi przez nas danymi dotyczącymi zwolnień. Pamiętać jednak musimy, że ciągle wiele branż jest w zapaści i dopiero zaczyna nadrabiać stracone miesiące. Mowa szczególnie o gastronomii oraz turystyce, które od niedawna zaczęły działać. Ciekawym jest jednak to, że również i tutaj firmy muszą konkurować o pracowników. Zwolniona kadra znalazła już zatrudnienie w innych sektorach gospodarki.

Wiele organizacji zyskało na pandemii – po początkowym szaleństwie i zwolnieniach w 2020 roku, obecnie zatrudniają na potęgę.

Badanie manaHR

Pandemia Covid-19 dalej trwa i pomimo szczepień, cały czas mamy do czynienia z nowymi, coraz to bardziej niebezpiecznymi odmianami. Możemy więc powiedzieć, że ciągle pracujemy w okresie pandemii, a funkcjonowanie wielu firm jest obarczone ryzykiem. Mając to na uwadze, opublikowana została kolejna edycja naszego badania Strategie firm w dobie pandemii. Badanie zostało przeprowadzone w pierwszym kwartale 2021 roku, a gotowe zestawienie zostało udostępnione
w kwietniu, w formie suplementu do Raportu Płacowego.

Jeśli jesteś zainteresowany jego lekturą – skontaktuj się z nami!