Branża SSC/BPO jest jedną z najszybciej rozwijających się w naszym kraju. Wiele organizacji z innych państw decyduje się na przeniesienie obsługi swoich procesów biznesowych do Polski. Przekonuje ich nie tylko niższa cena takiej usługi, lecz również wysoka jakość świadczonej pracy. Aby ją zapewnić, przedsiębiorstwa zatrudniają najlepszych kandydatów dostępnych na rynku.

Nasza badanie SSC/BPO

W lipcu bieżącego roku wydaliśmy już trzecią edycję naszej analizy: „Języki obce a wynagrodzenia w SSC/BPO”. Wzięły w niej udział 42 firmy, z czego 30 z językiem innym niż angielski. Swoją obecnością w badaniu zaszczyciło nas wielu uznanych pracodawców, takich jak: Alexander Mann Solutions Poland, Alk – Abelló Poland, HCL Poland, Heineken Global Shared Services, International Paper Polska. W gotowym raporcie odnaleźć można informacje na temat wynagrodzeń na stanowiskach z wymaganą znajomością języków, m.in. angielskiego, niemieckiego, francuskiego. Wszystkie informacje zebraliśmy bezpośrednio z działów personalnych organizacji, co daje nam gwarancję, że dane odpowiadają rzeczywistości. W analizie zawarliśmy również informacje mówiące o tym, jak wygląda typowy pracownik SSC/BPO ze znajomością języków.

Typowy pracownik SCC/BPO

Jakie osoby pracują więc w sektorze usług wspólnych? Czym się charakteryzują? Co potrafią? Przyjrzyjmy się wynikom naszej analizy.

Jak możemy zauważyć, typowy pracownik sektora usług wspólnych potrafi porozumiewać się na poziomie zaawansowanym (C1) w przynajmniej jednym języku obcym. Dzieje się tak, ponieważ SSC/BPO świadczą usługi dla wielu, zagranicznych klientów. Aby zapewnić im jak najwyższy poziom obsługi zleceń, zatrudniane są osoby, które znają język klienta.

W branży tej pracują młode osoby – przeciętnie są w wieku 34 lat. Dla wielu pracowników tego sektora SSC/BPO to pierwsze miejsce pracy zaraz po studiach (a czasem jeszcze w trakcie). Kluczową kompetencją wymaganą do pracy w tej branży jest znajomość języka obcego. Nie ma potrzeby posiadania specjalistycznej wiedzy – wszystkiego bowiem zostajemy nauczeni przez organizację.

Co ciekawe aż 14% zatrudnionych osób to obcokrajowcy. Z jakiego powodu ta grupa jest tak licznie reprezentowana? Ponownie – chodzi o znajomość języków obcych. Kiedy brakuje na polskim rynku osób posługujących się konkretnym językiem, firmy rozpoczynają rekrutację w docelowym kraju, a następnie sprowadzają pracowników do Polski. Pandemia znacząco utrudniła ten proces, co jeszcze bardziej spotęgowało problemy kadrowe w tej branży.

Z jakimi obciążeniami muszą się liczyć pracownicy SSC/BPO?

W każdej pracy narażeni jesteśmy na czynniki, które odbiegają od naszego wyobrażenia „pracy idealnej”. Sektor usług wspólnych nie jest wyjątkiem. Pracownicy muszą mierzyć się ze stresem spowodowanym często dużym obłożeniem zadaniami, a także szybkim tempem pracy. Bezpośredni kontakt z klientem nie poprawia tej sytuacji. Wręcz przeciwnie – często jest głównym powodem problemów. Dodatkowo minusem tej pracy są monotonne i powtarzające się zadania. Osoby decydujące się na taką karierę muszą się z tym liczyć. W zamian dostają możliwość pracy w dynamicznym środowisku, awanse w strukturach dużej organizacji i często dobre zarobki.