Wakacyjne miesiące to dla nas zawsze czas, gdy publikujemy kolejną edycję Raportów Płacowych i Analizy Podwyżek. O lipcowych Raportach nieco więcej wspominaliśmy już we wcześniejszym wpisie. Dziś natomiast przychodzimy z informacjami na temat najnowszych danych dotyczących planów podwyżkowych firm na bieżący i kolejny rok.

Analiza Podwyżek stanowi integralną część naszych Raportów i podobnie jak one ukazuje się 4 razy w roku: w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku. Prezentowane dane opieramy na deklaracjach Uczestników naszego badania. Analiza pozwala sprawdzić średnią wartość planowanych podwyżek systemowych nie tylko w ujęciu ogólnopolskim, ale także m.in. w sektorach, branżach, regionach i mikroregionach. Dodatkowo można dowiedzieć się, w jakich miesiącach firmy najczęściej planują wzrost wynagrodzeń oraz jaki procent organizacji decyduje się na podwyżki systemowe, a jaki na podwyżki indywidualne.

Podwyżki w 2023 roku

Według deklaracji Uczestników najnowszej Analizy średnie podwyżki systemowe planowane w bieżącym roku wyniosą 9,5%. Aby móc ocenić tę wartość, warto popatrzeć na dane z poprzednich edycji. Na początku przypomnijmy, że średnie podwyżki systemowe w 2022 roku wyniosły 7,6%. Widzimy zatem, że były one o 1,9 punktu procentowego niższe od tegorocznych planów. Sprawdźmy jeszcze, jak plany dotyczące wzrostu wynagrodzeń na 2023 rok ulegały zmianie w przeciągu ostatnich miesięcy. Poniższy wykres przedstawia zestawienie tych planów od pierwszych prognoz, które prezentowaliśmy równo rok temu, w lipcu 2022 roku.

Na wykresie widać wyraźnie, jak z edycji na edycję rośnie wysokość planowanych podwyżek systemowych. Porównując obecną edycję do tej sprzed roku, różnica w deklarowanych podwyżkach wynosi już 1,5 punktu procentowego. Wydaje się zatem, że – po pierwsze – ten rok może się charakteryzować jeszcze bardziej dynamicznym wzrostem tych wartości niż rok poprzedni, a ponadto będą to prawdopodobnie podwyżki najwyższe od 2008 roku. Po drugie – pracodawcy mają świadomość oczekiwań finansowych pracowników i kandydatów do pracy, więc wzrost pensji stanowi istotny składnik ich planu budżetowego. Nawet pomimo doniesień o spowolnieniu gospodarczym i planowanych ograniczeniach w rekrutacjach, czy mimo wyzwań związanych m.in. z wysokimi kosztami energii.  Oczywiście część organizacji decyduje się na podwyżki indywidualne, aby podnieść wynagrodzenia jedynie na kluczowych stanowiskach, a przy tym nie obciążyć zbytnio budżetu (zadeklarowało je 24% Uczestników naszego badania). Jednak wciąż większość Uczestników (64%) planuje przyznać podwyżki systemowe, które obejmą wszystkich pracowników lub ich znaczną grupę. Zaledwie 1% Uczestników zadecydował, że w tym roku w ogóle nie planuje przyznawać podwyżek.

Jakie podwyżki będą w 2024 roku?

A jak wyglądają pierwsze prognozy dotyczące 2024 roku? W tym momencie deklaracje Uczestników lipcowej Analizy wskazują, że średnie podwyżki systemowe wyniosą 8,7%. Podkreślamy jednak, że są to bardzo wstępne przewidywania, gdyż w przypadku aż 66% Uczestników badania decyzja co do przyszłorocznych podwyżek jeszcze nie zapadła. Kolejne edycje Analizy pokażą, czy wartości dotyczące przyszłego roku będą rosnąć podobnie jak w opisywanych wyżej latach.