W 2016 roku polscy pracownicy wzbogacą się szybciej niż w ubiegłych latach za sprawą wzrostu płac planowanych przez zdecydowaną większość firm prowadzących swoją działalność w Polsce. Według najnowszej analizy podwyżek Advisory Group TEST Human Resources podwyżki płac przeprowadzi średnio 4 na 5 firm. Wzrośnie także ich wysokość, przekraczając poziom 3%. W praktyce oznacza to, że przeciętny pracownik w naszym kraju w przyszłym roku otrzyma o 1 000 zł więcej miesięcznie niż w roku 2010.

 

Oczywiście podwyżki wynagrodzeń poszczególnych pracowników będą różnić się między sobą w zależności między innymi od zajmowanej pozycji, czy metryki firmy, w której pracownik zatrudniony. Przykładowo pracownicy mniejszych firm o polskiej strukturze kapitału mogą otrzymać podwyżki niższe nawet o 1 punkt procentowy (średnio 2,3%) niż osoby świadczące pracę zagranicznym inwestorom. Co ciekawe rodzimi przedsiębiorcy dopiero pod koniec tego roku zaplanowali zaciskanie pasa w kwestii przyszłorocznego wzrostu wynagrodzeń, w pierwszej połowie 2015 roku ich prognozy były znacznie bardziej optymistyczne. Zagraniczne firmy znacznie bardziej trzymają się planów zakładanych na początku roku, które wskazują średnią podwyżek nieznacznie powyżej ogólnego poziomu wzrostu płac. Zarówno firmy zagraniczne jak i polskie najwyższe podwyżki planują przyznać pracownikom umysłowym (bez podległego zespołu), także w obu przypadkach najniższa stopa wzrostu zaplanowana została dla zarządów firm.

 

Średnie ogólnopolskich podwyżek planowanych na 2016 przedstawione zostały na grafice poniżej.