Sektor centrów usług biznesowych i IT stanowi jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki. Obecnie w Polsce istnieje ponad 470 centrów usług z kapitałem zagranicznym, należących do 325 inwestorów z 28 krajów, które zatrudniają blisko 130 tysięcy pracowników. Średnio przypada około 273 zatrudnionych na jedną firmę, a liczba ta stale rośnie. Zatrudnienie w którejkolwiek z branż sektora kojarzy się często z dobrobytem, głównie w postaci wysokich zarobków i bogatego pakietu dodatków pozapłacowych. Wraz z formą, jaką najczęściej przybierają biura firm trudniących się – najogólniej rzecz ujmując – outsourcingiem, to skojarzenie ze „szklanymi domami” Stefana Żeromskiego jest dosyć bezpośrednie.

 

Firmy sektora SSC/ITO/BPO swoją ofertę kierują głównie do ludzi młodych – studentów i absolwentów, których liczba w Polsce co roku przekracza 2 miliony. Jak wynika ze wspólnych badań TEST, ASPIRE i AIESEC, to co motywuje młodych adeptów pracy w poszukiwaniu wymarzonego zatrudnienia to dla największej części osób dobra atmosfera w pracy i wysokie wynagrodzenie. To jednocześnie zalety, którymi mogą się pochwalić firmy sektora nowoczesnych usług, w zamian jednak oczekując spełnienia określonych kryteriów. Czy wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, które niedoświadczeni jeszcze pracownicy mogą zdobyć wyłącznie w efekcie kształcenia odpowiadają potrzebom sektora SSC/ITO/BPO?

 

Centra usług biznesowych i IT są źródłem wiedzy i rozwiązań organizacyjnych, poprzez co stanowią środek przekazu innowacyjnych metod dla biznesu. Wobec tego kładą nacisk na posiadanie przez pracowników takich kompetencji, które pozwolą im obsługiwać coraz to bardziej skomplikowane procesy. Pośród najbardziej poszukiwanych przez pracodawców zbiorów zachowań dominują umiejętności miękkie. Niestety, jak wynika z badania Bilans kompetencji branż BPO i ITO w Krakowie przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, instytucje szkolnictwa wyższego realizują w pełni satysfakcjonująco, dla tej gałęzi biznesu, tylko trening kompetencji twardych, takich jak znajomość języka angielskiego czy umiejętność obsługi pakietów biurowych, a w przypadku firm branży ITO także znajomość języków oprogramowania (w tym zakresie nawet początkujący pracownicy często posiadają wystarczające umiejętności). Większość poszukiwanych kompetencji społecznych wciąż określana jest przez pracodawców sektora SSC/ITO/BPO jako trudno dostępna wśród pracowników na poziomie entry level. Należą do nich przede wszystkim zaangażowanie, wrażliwość międzykulturowa, umiejętność radzenia sobie ze stresem, orientacja na klienta czy zdolność wywierania wpływu na innych.

 

Drugą ważną kwestią związaną z rozwojem sektora centrów usług biznesowych i IT jest to, gdzie opłaca się budować „szklane domy”. Pod tym względem oferta Polski jest konkurencyjna na tle innych, europejskich krajów. Dostępna powierzchnia biurowa liczona jest w tysiącach metrów kwadratowych, a planów budowy wciąż przybywa. Szczególnie rozwojowa pod tym względem jest południowa część Polski, z Krakowem na czele, który znalazł się w pierwszej 10 rankingu 100 top outsourcing destinations przygotowywanym przez Tholons. Mając to na uwadze chcielibyśmy zaprezentować Państwu raport przygotowany przez Advisory Group TEST Human Resources oraz naszego partnera, firmę Colliers International. Raport Polska Południowa – Potencjał Rozwoju Usług Dla Biznesu prezentuje szereg informacji, dotyczących zarówno zasobów ludzkich, jak i rynku nieruchomości biurowych.