Z czym kojarzy się nam Kraków? Na pewno ze smokiem wawelskim, hejnałem i niepowtarzalną atmosferą. Gdybyśmy mogli jednak zadać to pytanie osobie mocno obracającej się w biznesie, mogłaby powiedzieć, że z branżą SSC/BPO. Według raportu Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Krakowie przygotowanego przez ABSL: pod koniec 2020 roku w Krakowie pracowało w tej branży ponad 82 tysiące osób w 257 ośrodkach, a zatrudnienie w latach 2016 – 2021 wzrosło aż o 61%.

Reszta naszego kraju nie pozostaje w tyle – branża usług wspólnych jest bardzo popularna, a szczególne natężenie jej ośrodków znajduje się w dużych miastach. Tam bowiem najłatwiej znaleźć wykwalifikowaną kadrę. Duża liczba tych firm w Polsce to efekt wysokiej jakości usług przy wciąż niskiej cenie.

Nasza analiza – Języki obce a wynagrodzenia w SSC/BPO

Praca w SSC/BPO polega na realizowaniu różnych usług (np. księgowych) przekazanych do centrów usług wspólnych przez inne organizacje, działające zarówno w danym kraju, jak i za granicą. Zatem niesie ona za sobą konieczność nie tylko posiadania specjalistycznej wiedzy, lecz również dobrej znajomości języka ojczystego klientów, z którymi pracujemy.

Charakterystyczną cechą pracownika tego sektora jest więc znajomość języków obcych. Angielski to podstawa. Umożliwia on często nie tylko pracę z klientami, ale przede wszystkim porozumiewanie się wewnątrz firmy. Jest to bowiem oficjalny język, w którym prowadzona jest komunikacja. Oprócz języka angielskiego pracownicy SSC/BPO najczęściej posługują się takimi językami jak: niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, szwedzki. Rośnie również znaczenie bardziej orientalnych języków, np. japońskiego, tureckiego czy chińskiego. Jak możemy się domyśleć, osób posiadających takie umiejętności wcale nie ma zbyt dużo. Dlatego niezwykle istotne jest proponowanie konkurencyjnych stawek wynagrodzenia. Przychodzimy tutaj z pomocą – a dokładniej nasza analiza Języki obce a wynagrodzenia w SSC/BPO. W lipcu wydaliśmy już czwartą jej edycję. Raport zawiera informacje dotyczące m.in. wynagrodzeń na stanowiskach z wymaganą znajomością języka, wysokości dodatku językowego dla 7 języków czy oczekiwań względem kandydatów do pracy ze znajomością języka.

Cechy typowego pracownika branży SSC/BPO ze znajomością języków obcych

Zebrane w Raporcie informacje pozwoliły nam stworzyć profil typowego pracownika branży usług wspólnych. Poniżej przedstawiamy jego charakterystyczne cechy.

Według danych z tegorocznej Analizy językowej typowy pracownik SSC/BPO najczęściej posługuje się językiem obcym na poziomie średnio zaawansowanym. Chcąc więc pozyskać takie osoby, warto ogłaszać się na uczelniach oferujących kierunki lingwistyczne lub nawiązać współpracę ze szkołami językowymi w naszej okolicy.

Kolejną cechą charakterystyczną takiego pracownika jest młody wiek – przeciętnie to 33 lata. Nie ma w tym nic dziwnego. Pracę w SSC/BPO najczęściej zaczyna się na studiach lub chwilę po ich ukończeniu. Jak już wcześniej wspomnieliśmy – kluczowym wymaganiem jest jedynie znajomość danego języka obcego. Dlatego firmy, mając to na uwadze, najczęściej na start oferują dodatkowe przeszkolenie z określonego obszaru działalności. Następnie pracownicy często awansują bezpośrednio w strukturach organizacji. Możemy to wykorzystać w rekrutacji – pokazać, jakie są ścieżki rozwoju w firmie i podać przykłady success story.

Jak wynika z przedstawionych danych, 11% pracowników badanych firm SSC/BPO stanowią obcokrajowcy. To prawdopodobnie konsekwencja faktu, że poza takimi językami jak niemiecki, francuski czy hiszpański, w branży SSC/BPO jest też zapotrzebowanie na pracowników ze znajomością nieco mniej popularnych języków (japoński, turecki, języki skandynawskie), w przypadku których mogą pojawić się trudności ze znalezieniem wśród Polaków kandydata do pracy władającego takim językiem na odpowiednim poziomie.

Poznanie sylwetki typowego pracownika branży SSC/BPO może być przydatne nie tylko na etapie rekrutacji. Świadomość, że są to przede wszystkim osoby młode, a częściowo też obcokrajowcy, będzie cenną informacją również później w czasie zarządzania tak różnorodnym zespołem.