Coraz więcej słyszy się ostatnio o wadze Specjalnych Stref Ekonomicznych przy inwestowaniu w nowe lokalizacje. Wyodrębnione administracyjnie obszary powstały w celu prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, jednak co tak naprawdę one oznaczają?Specjalne Strefy Ekonomiczne działają na podstawie ustawy o SSE z 1994r. Zostały one utworzone dla wszystkich firm z sektora przemysłu tradycyjnego, z wyjątkiem produkujących wyroby koncesjonowane przez państwo (m.in.

alkohol, wyroby tytoniowe, produkcja stali). Zarządzającym SSE może być wyłącznie spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Skarb Państwa albo samorząd województwa posiada większość głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników.

 

Warunki inwestycyjne różnią się w poszczególnych strefach. Mimo to można wyróżnić szereg wspólnych korzyści płynących z lokacji jednostek w SSE. Są to między innymi:
– zwolnienia podatkowe,
– specjalnie przygotowany teren wraz z infrastrukturą,
– ułatwianie kontaktów z władzami lokalnymi czy administracją centralną,
– opieka poinwestycyjna (np. integracja środowiska, wsparcie promocyjne).

 

Do wymienionych powyżej zalet można dodać również pomoc publiczną, która jest różnicowana ze względu na wielkość firmy. Małe przedsiębiorstwa otrzymują najwyższy poziom pomocy publicznej. W województwie małopolskim wynosi on 55%, natomiast średnie firmy mogą liczyć na 45%, a duże na 35%. Warto podkreślić, iż procentowy udział firm w SSE w zależności od ich wielkości, również jest regulowany.

 

Pierwszą Specjalną Strefą Ekonomiczną  jest utworzony w 1995r. Euro-Park Mielec. Do dnia dzisiejszego zostało utworzonych 13 pozostałych stref. Wszystkie one będą funkcjonować, zgodnie z przepisami, do 2026 roku.

 

Lokalizacje SSE w Polsce

Źródło: PAIiIz

 

 

Specjalne Strefy Ekonomiczne przynoszą korzyści obu stronom kontraktu. Inwestorzy mogą liczyć na ulgi, a regiony Polski na przyśpieszony rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia. Co za tym idzie, konsumenci mogą oczekiwać zwiększenia konkurencyjności produktów i usług, a gospodarka rozwoju i wykorzystania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.