Każdy pracownik w swojej pracy może liczyć na różnego rodzaju benefity w zależności od specyfiki firmy. Czasem są nimi dodatkowe pensje wypłacane w okresie świąt, a czasem zniżka na produkty wytwarzane przez zakład. Często,  aby zmotywować podwładnych do pozostania w szeregach, pracodawcy decydują się na włączenie stałych świadczeń pozapłacowych, czyli wszelkich korzyści nie obejmujących wynagrodzenia oraz premii finansowych. W ich skład może wchodzić np. opieka medyczna, karty rekreacyjno-sportowe, czy dopłaty do posiłków. Często na stanowiskach niefizycznych pojawiają się również samochody, laptopy oraz telefony komórkowe. Poniżej prezentujemy jaki procent poszczególnych pracowników może liczyć na ich przyznanie.

Jak widać, im wyższa pozycja, tym większa szansa na posiadanie wymienionych dodatków. Warto dodać, iż w przypadku ścieżki specjalisty, specyficznym stanowiskiem jest przedstawiciel handlowy. Aż 80% osób na tym stanowisku wykorzystuje służbowe auto, co stanowi połowę ogólnej liczby samochodów specjalistów. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki ich pracy oraz częstych dojazdów do klienta.