Benefity to świadczenia pozapłacowe stanowiące formę motywacyjnego dodatku dla pracowników. Ich funkcja może być integrująca (np. wyjazdy zespołowe), zwiększająca aktywność fizyczną kadry (np. karty sportowe), spełniać ich codzienne lub kulturalne potrzeby (dopłata do posiłków lub bilety do kin czy teatrów), a także wpływać na poprawę stanu zdrowia (prywatna opieka medyczna) lub dawać poczucie bezpieczeństwa (inne ubezpieczenia, np. na życie).

Sprawdźmy jaki jest stan tych dodatków w 2021, czyli w kolejnym roku, w którym mierzymy się z pandemią. Czy dalej ma ona wpływ na ten aspekt działania organizacji?

Cechy benefitów pozapłacowych

Dodatki są różne, a ich forma oraz zasady przyznawania są uzależnione od wielu czynników (między innymi: stanowisko, staż pracy, wysokość wynagrodzenia, realizacja określonych celów). W praktyce oznacza to, że inne benefity oferowane są na różnych poziomach stanowisk. Dlaczego? Mają one pełnić funkcję motywacyjną, a np. w przypadku wyższej kadry kierowniczej benefit w postaci podstawowego pakietu prywatnej opieki zdrowotnej nie robi wrażenia.

Pamiętać należy, że skuteczny dodatek pozapłacowy musi być dostosowany do zatrudnionej osoby. Powinien on więc uwzględniać jej sytuację życiową oraz potrzeby i zainteresowania. Warto więc sprawdzać czy rozwiązanie, które wprowadziliśmy, jest popularne wśród załogi. Benefity mogą być opłacane całkowicie przez organizację. Rośnie jednak popularność modelu mieszanego, kiedy to pracownik pokrywa część kosztów.

Dodatki pozapłacowe mają motywować pracowników. Jednak nie tylko. Wpływają one również na lojalność i przywiązanie kadry do organizacji. Stanowią też pomoc w dbaniu o work-life balance oraz mają pozytywny wpływ na postrzeganie przedsiębiorstwa przez obecnych i przyszłych pracowników.

Dodatki pozapłacowe w 2021 roku

Pierwszą reakcją firm na początku rozprzestrzeniania się koronawirusa było drastyczne cięcie kosztów. Wśród nich często znajdowały się benefity pozapłacowe. Postanowiliśmy sprawdzić, jak sytuacja wygląda teraz – kiedy już trochę przywykliśmy do funkcjonowania w nowej rzeczywistości.

Jak możemy zauważyć, 11% organizacji biorących udział w badaniu, zdecydowało się zlikwidować lub zawiesić dodatki pozapłacowe (lub też rozważa podjęcie tego działania). Według naszych danych benefity, których dotyczy likwidacja lub zawieszenie w tym roku to najczęściej: dopłaty do zajęć sportowych – 84%, do biletów do kina/teatru – 26%, do rozwoju – 13%, do przejazdów do miejsca pracy – 3%. Widzimy, że firmy zawiesiły czasowo głównie te dodatki, z których podczas pandemii nie mogli korzystać pracownicy. Możemy więc stwierdzić, że te działania dały pracodawcom potrzebne oszczędności, ale nie stanowiły szkody dla zespołu.

Strategie firm w dobie pandemii – nasza analiza już dostępna!

O decyzjach organizacji odnośnie benefitów możemy przeczytać w drugiej edycji naszego badania: „Strategie firm w dobie pandemii”. Analizę przeprowadziliśmy w pierwszym kwartale tego roku, a dane zostały udostępnione w kwietniu (w formie suplementu do najnowszego wydania Raportów Płacowych).

W lipcu 2020 roku opublikowaliśmy pierwszą edycję tego suplementu. Wtedy sprawdziliśmy, jakie akcje podjęły organizacje dotyczące benefitów. Warto odnotować, że wówczas aż co piąta firma zdecydowała się na ich zawieszenie! Możemy więc zauważyć odwrócenie trendu – w 2021 roku zdecydowanie mniej przedsiębiorstw podjęło ten krok.