W naszej świadomości pokutuje błędne przeświadczenie, że każdy może być kierownikiem. Nie trzeba się przecież specjalnie na niczym znać – wystarczy wydawać polecenia, a pracownicy wykonają pracę za ciebie. Gdyby taka była rzeczywistość, wygrodzenia na tych stanowiskach nie byłyby tak wysokie. Aby być dobrym managerem trzeba mieć odpowiednie kompetencje miękkie, których nauka wcale nie jest taka prosta. Trzeba potrafić motywować ludzi, wydobywać z nich to co najlepsze, a przy tym należy być odpornym na stres i dużą presję. Dodatkowo  kierownik musi  być gotowy do wzięcia na siebie dużej odpowiedzialności. Oczywiście nie sposób zapomnieć o konieczności posiadania  wysoko rozwiniętych kompetencji twardych koniecznych w danej branży.

Takie błędne wyobrażenia o managerach wynikają najpewniej z naszego własnego doświadczenia. Niestety często na swojej drodze spotykamy ludzi, którzy nie powinni odpowiadać za innych. Dzieje się tak z wielu powodów – jednym z nich jest fakt postrzegania awansu na stanowisko managerskie, jako naturalną ścieżkę dla wybitnych specjalistów. Tymczasem rzadko kiedy dobry specjalista zostaje dobrym kierownikiem. Nie posiada on bowiem predyspozycji do tej roli, a dodatkowo zostaje wrzucony w obowiązki znacznie odbiegające od tego, na czym się zna.

Obowiązki managera

Czy kierownik wykonuje taką samą pracę jak jego zespół? Czy pracuje on w dalszym ciągu, jako specjalista? Odpowiedź brzmi nie. Manager musi kierować zespołem – motywować go, rozwiązywać konflikty, dbać o rozwój i samopoczucie każdego ze swoich pracowników. Przekazuje swoim ludziom feedback, docenia za sukcesy i wyniki oraz pomaga diagnozować problemy i je pokonywać. Dodatkowo musi organizować pracę i dbać, by zespół realizował swoje zadania i strategię firmy. Warto jednak podkreślić, że kierownik nie powinien nadmiernie kontrolować – ma on przewodzić zespołowi i inspirować go do działania. Do tego powinien być buforem informacji pomiędzy organizacją a pracownikami.

Bycie na stanowisku kierowniczym to też duża odpowiedzialność – to na managerze ciąży presja wyników, a w razie problemów jest pierwszą osobą, na której koncentrują się pretensje z góry. W tej pracy często konieczne jest również podejmowanie szybkich i przy tym trafnych decyzji.

Oczywiście aby dobrze wykonywać swoje zadania, manager musi znać realia pracy swojego zespołu. W związku z tym powinien wcześniej pracować na podobnych stanowiskach. Trzeba jednak pamiętać, że jego obowiązki nigdy nie będą polegały na tym, co robi jego zespół.

Jak nagradzani są kierownicy? Czyli, jak wygląda struktura wynagrodzeń

Kierownicy mają odpowiedzialną, ale i satysfakcjonującą pracę – często jednak przypłacają to dużym poziomem stresu. Jednym z czynników to rekompensujących jest poziom ich wynagrodzenia. Dziś postanowiliśmy jednak nie sprawdzać, jaki jest średni poziom zarobków na tych stanowiskach, lecz zastanowić się, jak wygląda struktura ich wynagrodzeń.

Źródło: Raport Płacowy manaHR

Jak możemy zauważyć we wszystkich (poza sprzedażą) obszarach, wynagrodzenie zasadnicze stanowi ponad 85% wypłaty. Dodatki stałe stanowią marginalną część wypłaty – są to takie benefity, których wysokość nie wynika z efektywności pracy. Dodatki zmienne natomiast mogą być już odczuwalne w ogólnym rozrachunku. Średnio stanowią one 10% całkowitego wynagrodzenia. Największy udział mają na stanowiskach handlowych – stanowić mogą one bowiem aż ¼ całkowitej kwoty! Wysokość tych dodatków jest uzależniona od z wyników i efektywności pracy. Często pełnią funkcję motywacyjną.

O sposobie ustalania wynagrodzenia kadry managerskiej wypowiada się nasz Konsultant – Martyna Weryńska: „Wysokość wynagrodzenia dyrektorów i managerów wyższego szczebla jest zazwyczaj ustalana w drodze negocjacji. Część zmienna wynagrodzenia jest często związana z osiągnięciem wyznaczonego celu, takiego jak wynik finansowy firmy. Jej celem jest motywacja dyrektorów i kierowników do działań na rzecz zwiększenia efektywności firmy”.

Czy warto zostać managerem?

Osoby na stanowiskach kierowniczych liczyć mogą na wynagrodzenia oparte na wysokiej podstawie oraz odczuwalnych dodatkach zmiennych. Warto zaznaczyć, że zmienna część wynagrodzenia może stanowić znaczną wartość – szczególnie gdy mówimy o menagerach najwyższego szczebla. Są oni bowiem nagradzani za wyniki finansowe firmy. Bycie managerem to jednak niełatwe zadanie, wymagające sporych kompetencji, a przy tym odporności psychicznej. Mimo wszystko warto rozwijać się w tym kierunku – czekają bowiem ekscytujące obowiązki, duża odpowiedzialność oraz dobre zarobki.