W styczniu wydaliśmy kolejną edycję naszych Raportów Płacowych. Tym razem w badaniu wzięło udział aż 791 firm, czyli o 30 więcej niż poprzednio. Dane do naszej analizy pochodzą bezpośrednio z działów personalnych Uczestników badania, dzięki czemu nasi Klienci mają pewność, że informacje przedstawione w Raportach odpowiadają rzeczywistości. Poza Raportem Ogólnopolskim wydajemy również bardziej szczegółowe Raporty Regionalne – ich kolejna edycja była dla nas doskonałą okazją do przyjrzenia się wynagrodzeniom w poszczególnych województwach.

Czym jest płaca całkowita?

Naszą analizę opieramy na średniej miesięcznej płacy całkowitej. W jej skład wchodzi: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki stałe oraz dodatki zmienne. Wysokość dodatków stałych nie wynika z efektywności pracy zatrudnionej osoby i wyników, które osiągnie. Może być to benefit za pracę w warunkach szkodliwych lub w porze nocnej. Tymczasem dodatki zmienne są powiązane z rezultatami wynikającymi z wykonywania zadań przez pracownika. Z tego względu najczęściej pełnią one funkcję motywacyjną. Warto tutaj również odnieść się do płacy minimalnej – pomimo tego, co powszechnie się sądzi, nie musi ona być większa niż wynagrodzenie zasadnicze – to suma tych trzech części płacy musi ją przekroczyć.

Analiza wynagrodzeń w Polsce

Kiedy wiemy już, czym jest płaca całkowita, możemy przejść do przeanalizowania średnich wynagrodzeń w Polsce.

Żródło: manaHR

Największe zarobki uświadczymy w województwie mazowieckim – wynoszą one aż 8 486 PLN brutto i jest to aż o 961 PLN brutto więcej od drugiego na podium województwa małopolskiego. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Macieja Ważnego, który jest naszym Project Managerem oraz opiekunem Mazowsza: „Na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć pracownicy z województwa mazowieckiego. Należy jednak pamiętać, że nie w całym województwie występują tak wysokie stawki. Wysokie wynagrodzenia obowiązują w Warszawie, ale również w okolicy Grodziska Mazowieckiego, gdzie ulokowane jest kilkadziesiąt dużych firm produkcyjnych. Mniej kolorowo sytuacja wygląda w północnej części Mazowsza, gdzie zagęszczenie przedsiębiorstw jest mniejsze, a co za tym idzie oferowane stawki są niższe”.

W czołówce stawki sytuują się również województwa pomorskie, wielkopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie i wspomniane już małopolskie. Najsłabiej zarabiających uświadczyć możemy w województwach kujawsko-pomorskim, podlaskim i lubelskim. Najgorzej wypadają Warmia i Mazury, gdzie średnia miesięczna płaca całkowita to jedynie 5 031 PLN brutto, czyli aż 3 455 PLN brutto mniej od Mazowsza.

Analizując wynagrodzenia w poszczególnych regionach kraju, da się zauważyć korelację pomiędzy stopą bezrobocia, a wysokością płac. W przypadku dużego bezrobocia firmy nie muszą aż tak walczyć o pracownika – wobec tego nie oferują wyższych wynagrodzeń. Tak gdzie konkurencja o kandydata jest duża mamy do czynienia z odwrotną tendencją. Nie możemy również zapominać o poziomie uprzemysłowienia regionu – w przypadku województw o najwyższych średnich zarobkach, mówimy o wysoko uprzemysłowionych obszarach, na których terenie znajduje się duży i prężnie działający ośrodek miejski.

Warto skorzystać z Raportów Regionalnych

Dysproporcje wynagrodzeń na terenie Polski są duże – z tego względu, chcąc przeprowadzić szczegółową analizę swojej najbliższej konkurencji, warto sięgnąć po Raporty Regionalne, które pokażą sytuację na lokalnym rynku. To z kolei pozwoli nam jak najlepiej dopasować naszą strategię do zastanych warunków i oczekiwań kandydatów.