Wielu ludzi często zadaje sobie pytanie – gdzie można zarobić duże pieniądze? Niektórzy pewnie odpowiedzą, że najlepiej być lekarzem, pilotem samolotu, albo chociażby programistą. Oczywiście wszystkie te zawody charakteryzują się dobrymi zarobkami, wynikającymi z dużej odpowiedzialności lub popytu na rynku. Tymczasem dobre pieniądze można również zarobić, zajmując wysoki szczebel w hierarchii managerskiej.

Kim jest manager wysokiego szczebla?

Kiedy myślimy o kadrze zarządzającej, przed oczami mamy naszych bezpośrednich managerów, a także ich przełożonych, zarząd organizacji i prezesa lub właściciela firmy. Jak więc widzimy, pod pojęciem kadry zarządzającej kryje się wiele stanowisk. W naszej metodologii managerami wyższego szczebla są Dyrektorzy i Kierownicy, których jednak rozróżnienie wymaga dalszego wyjaśnienia.

Dyrektorzy mają realny wpływ na strategię działu, którym zarządzają (np. sprzedaż, produkcja, HR). Stoją oni na czele danego pionu i decydują, w jaką stronę powinien się on rozwijać. Osoby na tym stanowisku podlegają bezpośrednio zarządowi albo są jego członkiem. Z tym stanowiskiem wiąże się najczęściej duży stres, jako że to dyrektor jest najczęściej obarczany odpowiedzialnością za złe wyniki danego działu. Kierownicy tymczasem znajdują się w hierarchii organizacyjnej pod dyrektorami. Nie decydują oni o strategii rozwoju pionu, lecz nadzorują jej realizację.

O komentarz w sprawie podziału i rozróżniania managerów wyższego szczebla poprosiliśmy Katarzynę Gromek, która pełni funkcję Starszego Konsultanta w naszej firmie: „Porównując wynagrodzenia dla kierowników lub dyrektorów, musimy mieć na uwadze, że nazwa stanowiska występująca w organizacji wcale nie musi się wiązać z idącymi za tym obowiązkami jak strategiczne zarządzanie pionem czy też zespołem. Nazewnictwo w organizacjach może być poukładane i oddające funkcje pracownika, jednak nierzadko spotykamy się z sytuacją, że nazwa jest np. czysto wizerunkowa lub w firmie nie uporządkowano nomenklatury po zmianach”.

Co wpływa na wysokość wynagrodzenia?

Im większa odpowiedzialność, tym większe wynagrodzenie – tak najprościej można by określić, co wpływa na poziom płac managerów. Zakres odpowiedzialności rośnie tymczasem z poziomem stanowiska, które piastuje dany pracownik. Im wyższy więc osiągnięty szczebel w hierarchii, tym płaca jest bardziej atrakcyjna.

Prowadząc nasze analizy, stworzyliśmy metodologię, która określa kilka kryteriów, dzięki którym możemy zróżnicować poziom stanowisk managerów wyższego stopnia. Dla kierowników będą to: liczba pracowników podległych pośrednio oraz bezpośrednio (poprzez podległych menadżerów/ liderów zespołów), poziom swobody decyzyjnej, dyspozycyjności oraz wykształcenie. Należy się również zastanowić, czy osoba taka  ponosi bezpośrednią odpowiedzialność typu budżetowego, a także czy ma nad sobą bezpośredniego przełożonego w ramach funkcji w obrębie jednostki w danej lokalizacji.

Tymczasem w przypadku dyrektorów na poziom płac wpływ mają następujące kryteria: wielkość zatrudnienia w firmie oraz jej obrót, branża i sektor, w którym działa przedsiębiorstwo, kapitał organizacji (polski, czy zagraniczny). Ważne jest również, by sprawdzić, czy kierowany przez dyrektora pion jest kluczowy dla firmy (w przypadku dyrektorów funkcjonalnych).

Praca nie dla każdego

Zarobki managerów wyższego szczebla uzależnione są od kilku czynników – zawsze jednak mówimy o kwotach znacząco przewyższających średnie wynagrodzenia, a często nawet będącymi jego wielokrotnością. Musimy jednak pamiętać, że wraz z dużą płacą idzie w parze również duża odpowiedzialność, która nie rzadko może być przyczyną stresu. Nie jest to więc praca dla każdego – poza ekspercką wiedzą i umiejętnością podejmowania decyzji, wymaga również odpowiedniego zestawu kompetencji miękkich.