Od wielu lat publikujemy Raporty Płacowe, które pomagają naszym Klientom w ustalaniu stawek dla pracowników oraz tworzeniu polityki personalnej w organizacji. Jednak wybierając odpowiedni Raport, musimy mieć na uwadze, do jakiej grupy chcemy się porównywać. Jeśli potrzebujemy zatrudnić specjalistę, który będzie mógł pracować zdalnie – sięgnijmy po Kompleksowy Raport Płacowy. W przypadku kiedy otworzyliśmy rekrutację np. na pracownika magazynowego – polecamy Raporty Regionalne lub Mikroregionalne, które pokażą nam, jak sprawy się mają u naszej najbliższej konkurencji.

Biorąc to pod uwagę, nie dziwią nas sytuacje, gdy Klienci zgłaszają potrzebę porównania wynagrodzeń do rynku, ale bez stawek uwzględniających stolicę województwa. Sytuacja taka miała również miejsce w Małopolsce. Firmy, które mają swoje siedziby poza głównym miastem regionu (czyli Krakowem), obawiały się jego wpływu na prezentowane w Raporcie stawki. Znacząca liczba korporacji (m.in. z branży SSC/BPO) w Krakowie i duża konkurencja o pracownika z pewnością mogą rzutować na wyższy poziom wynagrodzeń na tym obszarze.

Raport z wyłączeniem Krakowa

Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów, na rynek wypuszczamy Małopolski Raport Płacowy z wyłączeniem Krakowa. Raport zawiera dane dla 159 unikalnych stanowisk pochodzące od 70 Uczestników badania. Prezentowane stawki odzwierciedlają rzeczywiste wynagrodzenia na rynku, dzięki pozyskaniu informacji bezpośrednio z działów personalnych firm biorących udział w badaniu.

„W Małopolskim Raporcie Płacowym z wyłączeniem Krakowa” Klienci mają okazję sprawdzić wynagrodzenia w pozostałej części województwa, bez obawy, że zostaną one zawyżone przez stawki korporacji krakowskich. Jeśli dla naszego Klienta konkurencją są centra usług wspólnych czy inne organizacje działające w Krakowie i okolicach, polecamy wówczas, by sięgnął po Małopolski Raport Płacowy. Jeśli przeciwnie – rozwiązaniem może być właśnie nasz nowy Raport” – wyjaśnia Agnieszka Hetmańczyk, Starszy specjalista ds. rozwoju biznesu, która w manaHR zajmuje się firmami z tego regionu. Aby podeprzeć słowa Agnieszki danymi – spójrzmy na wykres poniżej. Pokazuje nam on, jak wyglądają płace na wybranych stanowiskach w całym województwie oraz w sytuacji kiedy wyłączymy z zestawienia Kraków.

Jak możemy zauważyć, w nowym Raporcie istnieją różnice w wynagrodzeniach w porównaniu do całego województwa. Przede wszystkim pojawiają się niższe stawki w grupie stanowisk specjalistycznych. Różnica pomiędzy stawką Specjalisty ds. obsługi klienta w całym województwem a stawką po wyłączeniu Krakowa wynosi ponad 400 PLN brutto. W przypadku Specjalisty ds. kadr i płac różnica jest mniejsza, jednak dalej znacząca. Mówimy tutaj bowiem o ponad 300 PLN brutto. Obszary, gdzie zauważalne są takie rozbieżności to m.in. Administracja i Prawo, Finanse i Księgowość, Sprzedaż czy Obsługa Klienta.

Dlaczego warto korzystać z nowego Raportu?

Organizacje, które znajdują się poza Krakowem i nie chciałyby porównywać się do firm działających w stolicy województwa, wybierając nasz najnowszy Raport, będą miały pewność, że na prezentowane w nim dane nie będą wpływać – zwykle wyższe – stawki krakowskie.

Jeżeli temat wydaje się ciekawy – zachęcamy do kontaktu😊

Agnieszka Hetmańczyk

885 300 021

[email protected]