Dla wielu osób kupowanie to przyjemność, a czasem i pasja. Wiele osób marzy o właśnie takiej pracy, w której mogliby wydawać czyjeś pieniądze na zakupy. Nie wszyscy wiedzą jednak, że na rynku istnieje zawód nazywany „Specjalistą ds. Zakupów”. Jak sama nazwa wskazuje, ludzie tacy zawodowo kupują. Czy jest to więc idealny zawód dla wszystkich, którzy kochają centra handlowe?  Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się, na czym polega ta praca.

Co robi specjalista ds zakupów?

Codzienna praca w dziale zakupów polega na dokonywaniu selekcji dostawców, negocjowaniu cen oraz składaniu zamówień. Specjalista ds. Zakupów analizuje potrzeby firmy na poszczególne surowce. Ekspert w tej dziedzinie często musi posiadać specyficzną wiedzę na temat materiałów stosowanych w danej branży. Niekiedy wiedza ta jest bardzo techniczna i wymaga określonego wykształcenia lub odpowiedniego szkolenia. Ważne są też umiejętności z zakresu sprzedaży i negocjacji. Specjalista ds. Zakupów blisko współpracuje z wieloma dostawcami – musi więc potrafić utrzymywać z nimi dobre relacje. Jednym z głównych celów tej pracy jest optymalizacja kosztów firmy poprzez wybór właściwego dostawcy. Bardzo często pracodawcy wymagają również umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Rola Specjalisty ds. Zakupów to odpowiedzialna funkcja. Dlaczego? Na ten temat wypowiada się nasza ekspertka – Agnieszka Winkiel: „W firmach produkcyjnych dział zakupów odgrywa szczególnie ważną rolę, ponieważ ich ustalenia bezpośrednio przekładają się na proces produkcyjny. Jeśli w ich prace wkradnie się błąd – np. zamówią za mało surowca, wtedy produkcja musi zwolnić lub w najgorszym przypadku zatrzymać się. Przekłada się to na realizacje zamówień a one na finanse.”.

Z powyższego opisu wyłania się obraz bardzo odpowiedzialnej i wymagającej pracy – bycie Specjalistą ds. Zakupów to nie jest więc bieganie po centrum handlowym i kupowanie wszystkiego, co wpadnie w ręce. Nie jest to prosta praca i nie każdy sprawdzi się w tym zawodzie.

Wynagrodzenie specjalisty ds. zakupów

Jak zostało wspomniane powyżej, praca jako Specjalista ds. Zakupów nie jest prosta i często wymaga specjalistycznej wiedzy. Dodatkowo na takiej osobie ciąży duża odpowiedzialność. Na jakie wynagrodzenie więc mogą liczyć osoby parające się tym zawodem?

Specjalista ds. Zakupów Dolny Śląsk Mazowsze Małopolska Śląsk
Miesięczna Płaca Całkowita brutto PLN 5587 6000 5315 6000

Raport Płacowy manaHR edycji Jesień 2018

Nim przejdziemy do omówienia kwot, które pojawiły się w naszym raporcie, wyjaśnijmy najpierw, czym jest miesięczna płaca całkowita. Zawiera ona wynagrodzenie zasadnicze, dodatki stałe (np. dodatek stażowy) oraz dodatki zmienne (np. premia handlowa).

Na najwyższe wynagrodzenie w przeanalizowanych przez nas danych, liczyć mogą pracownicy zatrudnieni na Śląsku oraz Mazowszu – wynosi ono 6000 PLN brutto. Niższe wynagrodzenie oferowane jest na Dolnym Śląsku (5587 PLN brutto) oraz w Małopolsce (5315 PLN brutto). Warto zwrócić uwagę na takie samo wynagrodzenie w województwie małopolskim i śląskim. Zazwyczaj płace na Mazowszu są zdecydowanie większe niż w innych obszarach Polski. Z czego może wynikać podobne wynagrodzenie? Śląsk jest wysoko uprzemysłowionym obszarem, w którym swoje siedziby ma wiele zakładów produkcyjnych. W tych przedsiębiorstwach istnieje duże zapotrzebowanie na osoby zajmujące się zakupami. Ponieważ więc istnieje duża konkurencja, naturalnie rosną również oferowane wynagrodzenia. Może być to powód, dla którego pensja oferowana na Mazowszu i Śląsku jest taka sama.

Wynagrodzenie oferowane na stanowisku Specjalisty ds. Zakupów jest zdecydowanie wyższe niż wynagrodzenie minimalne (2100 PLN brutto). Osoby zajmujące się zakupami zarabiają więc prawie 3 razy więcej. Również w porównaniu do średniej krajowej wynagrodzenie Specjalisty ds. Zakupów jest wyższe. Według danych GUS średnie wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2018 roku to 4622,84 PLN brutto. Biorąc wszystkie te dane pod uwagę, możemy śmiało powiedzieć, że osoby profesjonalnie zajmujące się zakupami mogą liczyć na godziwą płacę.

Czy każdy może zając się zakupami?

Czy łatwo zacząć pracę w tym zawodzie? Na pewno trzeba nie tylko dobrze orientować się w samym procesie zakupów i negocjacjach, lecz również należy wykazywać się umiejętnościami miękkimi oraz posiadać wiedzę specjalistyczną z danej branży. Nie zapominajmy również o dobrej znajomości języka angielskiego. W zamian Specjaliści ds. Zakupów mogą liczyć na ciekawą pracę za dobre wynagrodzenie. A czy sam zawód jest pożądany wśród przedsiębiorców? Na portalu pracuj.pl odnajdziemy ponad 700 ofert pracy związanych z zakupami. Popyt więc jest – trzeba jednak pamiętać, że jest to zawód z wysokim progiem wejścia.