Województwo dolnośląskie charakteryzuje się niskim bezrobociem i dużą liczbą publikowanych ofert pracy. Funkcjonuje rynek pracownika, czyli sytuacja w której ofert pracy jest więcej niż osób, które mogą ją wykonywać. Pociąga to za sobą wiele konsekwencji – szybko rosnące oczekiwania płacowe, bardziej dynamiczny wzrost wynagrodzeń i często w efekcie – zwiększoną rotację.Najnowsza Analiza Raportu Płacowego AG TEST HR powstała z inicjatywy HR Managerów, którzy jako najistotniejsze wskaźniki efektywności działów personalnych wskazali absencję chorobową i wcześniej wspomnianą rotację. Analiza ma na celu przybliżenie skali tych zjawisk w województwie dolnośląskim. Aby Analiza była jak najbardziej precyzyjna, dane zostały zebrane bezpośrednio z działów personalnych firm uczestniczących w badaniu Raport Płacowy w edycji Wiosna 2017.