Absencja to jeden ze wskaźników, do którego przykładamy duże znaczenie. Jego wysoki poziom może sugerować, że z jakiegoś powodu pracownicy uciekają od wykonywania swoich obowiązków lub że obciążenie pracą ma wpływ na ich zdrowie. W takim przypadku zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy, czemu tak się dzieje. Przeanalizujmy, jak wskaźnik ten przedstawiał się w latach poprzednich i co się od tego czasu zmieniło. Może musieliśmy zmniejszyć załogę, jednak zakres zadań pozostał ten sam? Albo wprowadziliśmy nowe środki do produkcji, które mogą obciążać organizmy naszych pracowników? Powodów może być wiele.

Co to jednak znaczy – wysoki poziom absencji? Dla jednych może to być 2%, dla innych 20%. Z tego też powodu warto mieć zawsze punkt odniesienia. Najlepiej, kiedy będą nim sprawdzone i rzetelne dane, oddające aktualną sytuację na rynku. I tutaj z pomocą przychodzą nasze Raporty.

Nasze badanie absencji

Wśród wszystkich Raportów i Analiz manaHR swoje stałe miejsce odnalazło już badanie fluktuacji i absencji. W pierwszym kwartale tego roku przeprowadziliśmy jego piątą edycję, która objęła dane za okres od stycznia do grudnia 2021 roku. Najliczniejszą reprezentację miały firmy produkcyjne, które stanowiły aż 71% z 355 Uczestników badania.

W naszej Analizie wyróżniliśmy dwa rodzaje absencji. Pierwsza z nich to wskaźnik absencji ogólnej, czyli uwzględniającej nieobecności związane z ciążą (zwolnienie lekarskie w ciąży) oraz urlop macierzyński, ojcowski, rodzicielski czy wychowawczy. Drugim typem jest wskaźnik absencji z wyłączeniem tej związanej z ciążą i wymienionymi wyżej urlopami.

Wyniki badania

Zebrane przez nas dane dotyczą całej Polski. Jednak w Analizie dodatkowo podzieliśmy pracowników według typu pracy, którą wykonują. Poziom absencji jest bowiem często inny w przypadku różnych stanowisk. Zaprezentowanie wyników w tak szczegółowy sposób umożliwi naszym Klientom jeszcze trafniejszą ich interpretację i wyciągnięcie wniosków dla danej organizacji. Przypatrzmy się zatem ogólnopolskim wskaźnikom absencji.

Jak możemy zauważyć, najniższy wskaźnik w obu typach absencji jest u pracowników managementu. Może to wynikać z faktu piastowania znaczącej funkcji – nie jest łatwo takich ludzi zastąpić – oraz z poczucia odpowiedzialności tych osób. Warto też zwrócić uwagę na grupę white collar, gdzie mamy największą różnicę pomiędzy wskaźnikiem ogólnym a tym bez uwzględnienia absencji spowodowanej ciążą lub urlopem wychowawczym. Praca umysłowa często dotyczy kobiet – więc będą one przebywać na tego typu zwolnieniach. Z drugiej strony – mężczyźni będący na specjalistycznych stanowiskach mogą być w danym momencie głównymi żywicielami rodziny. Z tego względu będą rzadziej korzystać ze zwolnień, co z kolei wpływa na niższy poziom absencji niezwiązanej z ciążą. Jak natomiast sytuacja wygląda u pracowników blue collar? Tutaj mamy do czynienia z najwyższym poziomem absencji (dla obu wskaźników). Pamiętajmy, że praca fizyczna, którą wykonują te osoby, może być powodem chorób. Jednak przyczyn tak wysokiej absencji w tej grupie może być oczywiście wiele.

Wskaźnik ogólny dla wszystkich pracowników wynosi 9,1%, a dla absencji bez ciążowej lub spowodowanej urlopem wychowawczym 5,8%. Ogólne poziomy nieobecności w pracy są więc zbliżone do wskaźników z zeszłego roku. Jeśli więc u nas zaobserwowaliśmy odmienny trend – warto zareagować.