Czy wy również idąc do sklepu, macie obawy, jak bardzo podskoczyły ceny Waszych ulubionych produktów, a kiedy przychodzi do płatności, łapiecie się za głowę? Albo czy też wyczekujecie informacji, na jakim poziomie w tym miesiącu mamy inflację, tak by potem dramatycznie opaść na kanapę? Wszystko to mówimy oczywiście w żartobliwym tonie, jednak nie da się ukryć, że wypłata, którą otrzymywaliśmy pod koniec 2021, jest obecnie o wiele mniej warta. Firmy muszą więc mierzyć się z tym, że pracownicy będą coraz częściej przychodzić z prośbami o zwiększenie wynagrodzenia. Kluczowa więc jest wiedza na temat tego, jakie są tendencje na rynku związane ze wzrostem płac.

Nasza Analiza Podwyżek

Sporządzona przez nas Analiza Podwyżek jest nieodłącznym elementem każdego Raportu Płacowego (które wydajemy 4 razy w roku). Powstała na podstawie informacji pozyskanych od Uczestników badania w edycji lipcowej – a było ich 1216! Analiza zawiera wysokość średnich podwyżek systemowych realizowanych (czyli tych już zrealizowanych jak i planowanych) w danym roku w ujęciu ogólnym. Dodatkowo wyniki przedstawiamy również z podziałem na kapitał firmy, zatrudnienie, obrót, sektor, branżę, region i mikroregion z uwzględnieniem każdej ścieżki. Wskazujemy również, jaki procent firm deklaruje przyznawanie podwyżek indywidualnie oraz systemowo, a także w jakim miesiącu są dokonywane te drugie.

Podwyżki w Polsce

Spójrzmy teraz na dane. Czy przebadane przez nas firmy przyznały lub planują przyznać podwyżki w tym roku oraz jak wygląda porównanie lipca do kwietnia bieżącego roku (gdy wydaliśmy poprzednią Analizę)?

Z danych w tabeli wynika, że większość firm, które w I kwartale roku nie podjęły decyzji odnośnie podwyżek, w II kwartale zdecydowała się na podwyżki systemowe. Zauważyć możemy zdecydowany wzrost liczby organizacji je przyznających (aż o 11 punktów procentowych). Przyczyn tego upatrujemy wobecnej sytuacji rynkowej i presji pracowników. Podwyżki indywidualne wzrosły jedynie o 2 punkty procentowe. Spadł natomiast odsetek przedsiębiorstw, które nie planują wzrostu płac i obecnie wynosi on zaledwie 1%.

Według naszych danych średnie podwyżki systemowe realizowane w 2022 roku wynoszą 6,5%. Jest towzrost o 1 p.p w stosunku do Analizy kwietniowej. Naturalnie są to dane na ten moment (obejmują I półrocze bieżącego roku) i ta wielkość może jeszcze ulec zmianie.

Ponadto część z badanych firm wciąż jeszcze nie podjęła decyzji o podwyżkach (9% firm nie wie, czy będą przyznawane), dlatego koleją aktualizację dotyczącą wysokości podwyżek systemowych w 2022 przedstawimy już w październiku.