Czy można być jednocześnie menedżerem i pracownikiem produkcji? Odpowiedź brzmi: tak! Ale tylko w jednym przypadku – na stanowisku brygadzisty. Brygadzista jest bowiem jednocześnie odpowiedzialny za dwa obszary: samodzielne wykonywanie prac fizycznych oraz kontrolę ich przebiegu wśród podległego zespołu robotników. Nie jest on menedżerem w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale, by dobrze wykonywać swoją pracę, powinien mieć podobne kompetencje miękkie – takie jak wielozadaniowość, odporność na stres czy umiejętność przydzielania zadań.

W dużej firmie produkcyjnej brygadzista odpowiada za zespół kilku-kilkunastu pracowników. Specyfika jego stanowiska polega na tym, że wykonuje on dokładnie te same obowiązki co reszta robotników, a ponadto nieustannie kontroluje prace zespołu. W praktyce polega to na tym, że brygadzista najpierw organizuje przebieg prac, a potem nadzoruje proces ich wykonywania – nie przestając oczywiście w nich uczestniczyć. Innym ważnym zadaniem brygadzisty jest dbanie o narzędzia produkcji, czyli zabezpieczanie oraz rozliczanie ich zużycia (a w przypadku awarii czy potrzeby zakupu nowego sprzętu – zgłaszanie tego do przełożonych). Co więcej, osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za kontrolowanie przestrzegania przepisów BHP oraz przeciwpożarowych. Wymienione zadania to oczywiście tylko niektóre z obowiązków typowego brygadzisty.

Jak widać, praca brygadzisty jest bardzo odpowiedzialna i trudna. Niełatwo przecież jednocześnie pracować samemu i kontrolować wykonywanie obowiązków przez swoją brygadę. Dlatego najlepiej, jeśli brygadzista dobrze zna ludzi, z którymi pracuje – to z pewnością wiele na co dzień ułatwia. Tego nietypowego lidera zespołu wyłania się więc zwykle na podstawie awansu wewnętrznego, spośród robotników. Co istotne, pracodawcy coraz częściej dbają o rozwój brygadzistów pod względem kształtowania miękkich kompetencji menedżerskich.

Stanowisko brygadzisty, oprócz produkcji, występuje także w obszarach logistyki i zakupów oraz jakości. Sprawdźmy, jak kształtują się wynagrodzenia „typowego brygadzisty” w każdym ze wspomnianych obszarów:

Brygadzista o średnim poziomie kwalifikacji najwięcej może zarobić w obszarze produkcji. Według Ogólnopolskiego Raportu Płacowego AG TEST HR z edycji Jesień 2016, mediana zarobków wynosi w tym przypadku 4766 zł brutto. Na drugim miejscu pod względem wysokości wynagrodzenia znajduje się stanowisko brygadzisty w obszarze produkcji (4497 zł brutto). Najmniej „uprzywilejowany” jest brygadzista w logistyce i zakupach z pensją 3799 zł brutto. W przypadku dwóch ostatnich obszarów, zakres działania brygadzisty sprowadza się do kontroli jakości produkowanych dóbr oraz prac na magazynie. Jeśli chodzi o obszar samej produkcji, jego zasięg jest znacznie szerszy – stanowisko to może występować niemalże w każdym zespole, który zajmuje się produkcją bezpośrednią.

Ogólnopolski Raport Płacowy to dane na temat aktualnych wynagrodzeń z różnych branż w całym kraju. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat płac brygadzistów lub innych stanowisk w poszczególnych regionach i branżach, skontaktuj się z nami!