Od rachmistrza do królewskiego namiestnika, tak przebiegała ewolucja stanowiska dyrektora ds. finansowych w ciągu ostatnich lat. Początkowo jego rola skupiała się wyłącznie na sprawdzaniu i księgowaniu płatności oraz wspieraniu obszaru zarządzania przedsiębiorstwem. Współcześnie funkcja dyrektora ds. finansowych stała się centralna w kształtowaniu strategii firmy.

 

Dyrektor ds. finansowych bierze aktywny udział w podejmowaniu kluczowych dla firmy decyzji, nierzadko sam tworzy plany generowania zysku, czy budowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. Kolejny etap transformacji jakiej podlega stanowisko dyrektora ds. finansowych obejmuje obszar jego zarządzania. Coraz częściej zdarza się, że podlega mu nie tylko pion finansów ale też administracji i prawa, IT, czy personalny.

 

Od kandydatów na stanowisko dyrektora ds. finansowych wymaga się najczęściej wykształcenia wyższego kierunkowego, a także przynajmniej kilkuletniego doświadczenia zawodowego. W praktyce oznacza to, że naturalną drogą na dyrektora jest przejście po niższych szczeblach stanowisk finansowych. Będąc już na stanowisku dyrektora ds. finansowych można zostać członkiem zarządu firmy, a nawet zdobyć tron samego dyrektora generalnego. Skuteczni dyrektorzy ds. finansowych są bardzo cennymi pracownikami, ale czy dobrze cenią samych siebie? Najnowsza analiza stanowiska dostępna w serwisie RaportPłacowy.pl pomoże Państwu to ocenić.