Województwo mazowieckie kojarzy się nam wszystkim z Warszawą. Od razu więc myślimy, że jest to bogaty rejon z mocno rozwiniętą gospodarką. Pamiętajmy jednak, że Warszawa i jej najbliższe okolice nie rozciągają się na całe województwo. Dziś zajmiemy się innym terenem tej części Polski. Porozmawiamy o mikroregionie Północne i Wschodnie Mazowsze. Pod względem gospodarczym na tym obszarze mamy duże skoncentrowanie rolnictwa oraz przetwórstwa spożywczego. W okolicach większych miast obecne są też przemysłowe inwestycje. To również region, w którym turystyka (zwłaszcza agroturystyka i ekoturystyka) zyskuje ostatnio na znaczeniu. W porównaniu jednak np. do Warszawy trzeba zaznaczyć, że region ten nie jest silnie zurbanizowany i uprzemysłowiony. Sprawdźmy, na jakie zarobki mogą liczyć mieszkańcy tego obszaru.

Jakie Raporty Płacowe dla Mazowsza udostępniamy?

Samo Mazowsze, jak pewnie się już domyślacie, jest bardzo zróżnicowane pod względem wysokości zarobków. Mamy bogatą Warszawę i jej najbliższe okolice, mamy też bardziej wiejskie obszary, w których ciężko o dobrze płatną pracę. Dlatego dla naszych Klientów z Mazowsza przygotowaliśmy kilka Raportów Płacowych. Wszystko po to, by mogli wybrać ten, który najbardziej odpowie na ich potrzeby. Do wyboru mamy analizy dla: województwa mazowieckiego, województwa mazowieckiego bez Warszawy, miasta Warszawy, mikroregionu Grodzisk Mazowiecki oraz mikroregionu Północne i Wschodnie Mazowsze.

Raport dla Północnego i Wschodniego Mazowsza

Omawiany dziś Raport obejmuje między innymi następujące miejscowości: Ciechanów, Garwolin, Mińsk Mazowiecki, Ostrołękę, Płock, Siedlce, Wołomin oraz Zielonkę i powstał w oparciu o dane pochodzące od 41 Uczestników, których mają swoje siedziby na tym obszarze. Dzięki temu stworzyliśmy analizę stawek dla 90 unikalnych stanowisk na różnych poziomach. Najwięcej z nich pochodzi z obszaru produkcji, utrzymania ruchu, logistyki i jakości.

Ile zarabia się w tym regionie?

Opierając się na konkretnych liczbach, sprawdzimy teraz, czy istnieją różnice w płacy pomiędzy województwem mazowieckim bez Warszawy a omawianym dziś regionem. Porównujemy stawki bez stolicy naszego kraju, ponieważ wiemy, że wynagrodzenia w Warszawie mogą znacząco wpłynąć na ich wysokość. Spójrzmy zatem na wykres poniżej.

Podzieliliśmy analizowane wynagrodzenia na dwie grupy pracowników: blue collar (stanowiska ze ścieżek Brygadzisty i Robotnika) i white collar (ścieżki Specjalisty i Lidera/Mistrza). W każdej z nich zarobki w mikroregionie Północne i Wschodnie Mazowsze są zdecydowanie niższe niż w całym województwie. W przypadku blue collar różnica to prawie 600 PLN brutto, co przy niewysokiej pensji jest bardzo odczuwalną kwotą. White collar to już około 900 PLN brutto różnicy.

Czy warto zatem korzystać z dedykowanego temu regionowi Raportu? Jak wynika z naszej analizy – zdecydowanie, gdyż w zestawieniu z danymi obejmującymi całe województwo, nawet z wyłączeniem Warszawy, mamy do czynienia ze znaczącą różnicą płac. Opieranie się na informacjach z rynku lokalnego przełoży się z pewnością na dopasowaną do realiów politykę płacową.

Jeśli temat wynagrodzeń w różnych regionach Polski jest dla Was ciekawy, zachęcamy do kontaktu i zapoznania się z pełną ofertą naszych Raportów. 😊

tel. +48 885 300 029

mail [email protected]