Pracownik produkcyjny niestety nie może liczyć na częste i szybki  awansowanie w strukturze firmy. Osoby na takich stanowiskach najczęściej więc przed długi czas wykonują te same obowiązki, a ich wynagrodzenia rosną dzięki otrzymywaniu corocznych podwyżek. Dziś chcielibyśmy jednak przeanalizować jedną z możliwości ścieżek rozwoju dla tego typu pracowników – czyli przyjrzeć się stanowisku brygadzisty.

Czym zajmuje się brygadzista?

Praca jako brygadzista wymaga od zatrudnionej osoby posiadania umiejętności miękkich oraz takich, związanych z koordynowaniem pracy innych. Osoby takie nadzorują oraz organizują bowiem działanie pozostałych pracowników. Dodatkowo brygadziści cały czas wykonują pracę fizyczną, wraz z pozostałymi członkami zespołu. Z tego powodu wyłaniani są zazwyczaj w ramach rekrutacji wewnętrznej, a są to najczęściej najbardziej doświadczeni i wykwalifikowani robotnicy. Za objęcie nowej odpowiedzialności otrzymują dodatek funkcyjny z tytułu wykonywanej pracy. Więcej informacji o obowiązkach brygadzisty znajdziemy w osobnym wpisie: https://raportplacowy.pl/blog/brygadzista-zawod-pogranicza/.

Zarobki na stanowisku brygadzisty

Pozycja brygadzisty łączy w sobie zadania managera, jak i pracownika fizycznego. Jak więc wyglądają płace osób na tych stanowiskach?

Źródło: manaHR

Jak możemy zauważyć, aż 82% wynagrodzenia brygadzisty stanowi płaca zasadnicza. 11% stanowią dodatki zmienne, czyli takie które uzależnione są od wyników osiągniętych przez pracownika. Jedynie 7% natomiast to dodatki stałe, np. wspomniany dodatek funkcyjny czy dodatek za pracę w godzinach nocnych.

Źródło: Kompleksowy Raport Płacowy manaHR, edycja Styczeń 2020

Patrząc na wynagrodzenia na tym stanowisku zaobserwujemy, że różnią się one znacząco w zależności od wybranego województwa. Miesięczna płaca całkowita, o którą opieramy nasz wykres, to wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami. Najmniej na tym stanowisku zarobimy w województwie łódzkim – jedynie 4 697 PLN brutto. Jest to kwota poniżej średniej krajowej, jednak ciągle znacznie przewyższająca wynagrodzenie minimalne. Co ciekawe w województwie mazowieckim zarobki również nie powalają – wynoszą one 5 156 PLN brutto. Pamiętajmy jednak, że Mazowsze to nie tylko Warszawa – w północnej części tego regionu uświadczymy mniej firm i wyższe bezrobocie, co naturalnie przekłada się na niższe zarobki.

Dużo lepiej sytuacja wygląda w województwach śląskim i dolnośląskim. Zarobki w obu regionach przewyższają średnie wynagrodzenie, które w grudniu 2019 roku wyniosło 5 604 PLN brutto (dane GUS). Na terenie obu regionów występuje wiele dużych zakładów produkcyjnych, które potrzebują pracowników fizycznych do obsługi swoich procesów – w tym również brygadzistów. Pamiętajmy również o niskim poziomie bezrobocia (szczególnie w województwie śląskim – jedynie 3,8% – dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy na styczeń 2020). Oba te czynniki mają duży wpływ na wyższe zarobki w tych regionach. Firmy chcąc mieć w swoich szeregach najlepszych, muszą więc zapłacić więcej.

Czy łatwo jest znaleźć dobrego brygadzistę?

Zarobki na stanowisku brygadzisty możemy już nazwać takimi, które pozwalają na życie w całkiem komfortowych warunkach. Nie ma się temu dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę, jakimi kompetencjami muszą wykazywać się takie osoby. Z jednej strony powinny mieć dobrze rozwinięte umiejętności miękkie, takie jak komunikatywność, zarządzanie zespołem, odporność na stres, elastyczność, czy podejmowanie szybkich decyzji. Z drugiej jednak muszą to być osoby sprawne fizycznie, które będą w stanie wykonywać czynności związane z pracą na produkcji. Połączenie tych dwóch rzeczywistości wymaga dużej podzielności uwagi. Taki zestaw cech nie jest łatwy do odnalezienia w jednej osobie – w związku z tym zatrudnienie spełniającego wszystkie wymagania kandydata, czy wybranie odpowiedniego pracownika do awansu, może sprawiać spore trudności.