Od kilku lat możemy zaobserwować stały wzrost zarobków. Dzieje się tak z kilku powodów. Niskie bezrobocie niewątpliwie się do tego przyczynia. Obecnie jego poziom wynosi jedynie 5,2% (GUS). Możemy więc powiedzieć, że przynajmniej w dużych ośrodkach miejskich, nie pracują tylko Ci, którzy tego nie chcą, lub nie mogą. Patrząc na rynek pracy, widzimy wręcz duży niedobór siły roboczej – i to zarówno wysoko wykwalifikowanych specjalistów, jak i pracowników fizycznych. W związku z tym, aby zachęcić do pracy w danej organizacji, przedsiębiorstwa często proponują wyższe wynagrodzenie, niż konkurencja.

Jak zmieniało się wynagrodzenie w przeciągu ostatnich miesięcy?

W lipcu opublikowaliśmy nową edycję Raportów Płacowych, opartych o dane zbierane do końca kwietnia obecnego roku. Był to więc dla nas dobry moment, by sprawdzić, jakie zmiany nastąpiły w wynagrodzeniach.

Średni wzrost miesięcznej płacy zasadniczej pomiędzy styczniem 2019, a kwietniem 2019 3,3%
Średni wzrost miesięcznej płacy całkowitej pomiędzy styczniem 2019, a kwietniem 2019 2,9%

 

Średni wzrost miesięcznej płacy zasadniczej pomiędzy kwietniem 2018, a kwietniem 2019 5,1%
Średni wzrost miesięcznej płacy całkowitej pomiędzy kwietniem 2018, a kwietniem 2019  7,0%

 

Na początku trzeba wyjaśnić, czym są płaca zasadnicza i całkowita. Wynagrodzenie zasadnicze to stała stawka miesięczna wypłacana pracownikowi – bez dodatków, premii, prowizji, itd. Płaca całkowita natomiast to pełna kwota, którą pracownik otrzymuje od organizacji – z uwzględnieniem wszystkich dodatków. W związku z tym może się ona co miesiąc zmieniać.

Jak możemy zauważyć, średni wzrost płacy zasadniczej pomiędzy styczniem a kwietniem 2019 roku wynosi 3,3%. W przypadku płacy całkowitej jest to 2,9%. To znaczący wzrost, tym bardziej jeśli zauważymy, że pomiary dzieliło pomiędzy sobą jedynie 3 miesiące!

Sprawdziliśmy również, jak przedstawia się dynamika wynagrodzeń w przeciągu całego roku kalendarzowego. Rezultaty mogą napawać optymizmem, bowiem średni wzrost płac zachowany jest na wysokim poziomie. Mówimy tutaj o 5,1% wzrostu płacy zasadniczej oraz o 7% w przypadku wynagrodzenia całkowitego.

Zmiana wynagrodzeń na konkretnych stanowiskach

W przypadku powyżej przedstawionego porównania wzięliśmy pod uwagę wynagrodzenia na wszystkich stanowiskach – duża liczebność badanej grupy dała nam ogólny ogląd na sytuację pracowników w Polsce, jednak mogła też zafałszować obraz dynamiki wynagrodzeń poszczególnych pozycji. Przyjrzyjmy się więc, jak przedstawiają się wynagrodzenia w branży produkcyjnej – z podziałem na wybrane stanowiska.

 

Średni wzrost wynagrodzeń pomiędzy styczniem 2019, a kwietniem 2019 na wybranych ścieżkach

wynagrodzenie zasadnicze

wynagrodzenie całkowite

Brygadzista 3,9% 3,0%
Kierownik 2,9% 2,5%
Lider/Mistrz 4,3% 4,7%
Robotnik 4,0% 3,1%
Specjalista 3,5% 3,1%

 

Poza Kierownikiem każde wymienione stanowisko zanotowało wzrost wynagrodzenia zasadniczego większy, niż średnia ogólna. Wspomniany już Kierownik ze wzrostem na poziomie 2,9% wypada w tym zestawieniu najgorzej – jest to o 0,4 punkty procentowe mniej niż średnia ogólne. Również w obszarze wynagrodzenia całkowitego różnica pomiędzy nim a średnią jest taka sama. W przypadku innych ścieżek ich wzrost wygrodzenia całkowitego jest większy niż średnia ogólna.

 

Średni wzrost wynagrodzeń pomiędzy kwietniem 2018, a kwietniem 2019

wynagrodzenie zasadnicze

wynagrodzenie całkowite

Brygadzista 7,1% 7,4%
Kierownik 4,8% 6,3%
Lider/Mistrz 5,9% 6,9%
Robotnik 8,5% 8,9%
Specjalista 5,6% 7,2%

 

W ciągu roku kalendarzowego ponownie to Kierownik wypada najgorzej – jest poniżej średniej w przypadku obu omawianych wynagrodzeń. Również Lider/Mistrz znalazł się nieznacznie poniżej średniej w przypadku płacy całkowitej. Nawet jednak w tych przypadkach wzrost wynagrodzenia jest znaczny.

 

Realny poziom podwyżek

Omawiana przez nas zmiana wynagrodzeń jest duża. Optymizmem napawa notowany wzrost płac – pytanie tylko, czy jest on rzeczywisty? Trzeba pamiętać, że tak jak rosną nasze zarobki, wzrastają też ceny. Czy za nasze wynagrodzenie możemy kupić tyle samo, mniej, a może więcej niż przed rokiem? Przyjrzyjmy się, jak wygląda inflacja za ostatni rok. Według danych GUS w 2018 roku inflacja średnioroczna wyniosła 1,6%. Prognozowany jej poziom w ujęciu rocznym na 2019 rok to natomiast 2,2% (na podstawie danych z kwietnia 2019 rok, według GUS). Opierając się o te dane, możemy więc dojść do optymistycznego wniosku, że wzrost wynagrodzeń jest realny i odczuwalny w naszych portfelach.