Od wielu lat wynagrodzenia w Polsce nieprzerwanie rosną. Zjawisko to dotyczy właściwie każdej branży  i każdego poziomu stanowiska. Mówiąc jednak o płacy, musimy się zastanowić, czy chodzi nam o kwotę wynagrodzenia zasadniczego, czy też może całkowitego? Dziś chcielibyśmy przyjrzeć się temu pierwszemu rodzajowi i temu, jakie zmiany zanotowaliśmy względem roku poprzedniego w przypadku stanowisk fizycznych.

Czym jest wynagrodzenie zasadnicze?

Na początku wyjaśnijmy, czym jest wynagrodzenie zasadnicze, a czym całkowite. To pierwsze jest podstawą naszej wypłaty – jest to kwota, którą zawsze musimy dostać na konto. Natomiast w wynagrodzenie całkowite wliczają się wszystkie bonusy, takie jak dodatki stałe (np. za piastowane stanowisko, za pracę w godzinach nocnych) i zmienne – czyli premie uzależnione od wyników naszej pracy, których głównych celem jest motywowanie zatrudnionych.

Kiedy rozmawiamy z ludźmi o ich wypłacie, najczęściej operują oni na kwocie wynagrodzenia zasadniczego. Kwota ta bowiem gwarantuje im poczucie bezpieczeństwa i życie na stałym poziomie. Jeśli zaciekawił Was temat wynagrodzenia zasadniczego, zapraszamy do jednego z naszych poprzednich artykułów: https://raportplacowy.pl/blog/wynagrodzenie-zasadnicze-zacznijmy-od-podstaw/

Wynagrodzenie zasadnicze pracowników fizycznych

Ze względu na niedobór kadry pracowników fizycznych na rynku, osoby takie mogą liczyć na zadowalające wynagrodzenia, które ciągle rosną. Zobaczmy, czy wzrost został zanotowany również i w tym roku.

Źródło: Raport Płacowy manaHR

Według zebranych przez nas danych na wszystkich przebadanych stanowiskach zanotowany został wzrost płacy zasadniczej. Na największą kwotę zarówno w 2019 jak i 2020 roku może liczyć Spawacz (aż 13%). Swoją pozycję na drugim miejscu w naszym zestawieniu umocnił również Operator CNC, który zanotował znaczący wzrost wynagrodzenia – aż o 309 PLN, czyli 9%. Na najmniej z wymienionych stanowisk może liczyć Pakowacz – w 2020 roku jest to 2980 PLN brutto, czyli podwyżka o 128 PLN i 4,6%. To również najmniejsza zmiana wynagrodzenia w powyższym zestawieniu.  Natomiast średnio dla stanowisk fizycznych wzrost wynagrodzenia wyniósł 8,6%.

Możemy więc powiedzieć, że pracownicy fizyczni zanotowali znaczny wzrost płacy zasadniczej. Pamiętajmy jednak, że nie jest to całość wypłaty, którą otrzymują. Mają oni również oferowane różne bonusy i premie – w związku z tym, w wielu przypadkach, ich wynagrodzenie całkowite jest wyższe.

Wynagrodzenie zasadnicze bardzo ważne dla zatrudnionych

Gdyby pracownik miał do wyboru – niskie wynagrodzenie zasadnicze jednak z wysokimi bonusami w części zmiennej lub tez satysfakcjonujące wynagrodzenie zasadnicze, ale przeciętne bonusy – co by wybrał? Na to pytanie stara się odpowiedzieć Patrycja Buczkowska, która jest Konsultantem w naszej firmie: „Ustalenie właściwej wysokości wynagrodzenia zasadniczego jest niezwykle ważne. To głównie na nie zwracają uwagę kandydaci podczas procesu rekrutacji. W przypadku gdy różnica pomiędzy wynagrodzeniem zasadniczym a całkowitym jest zbyt duża, kandydat może mieć wątpliwości, jakie finalnie wynagrodzenie uzyska. Nawet gdy wynagrodzenie całkowite jest atrakcyjne, to zbyt mała „pewna” część wynagrodzenia może odstraszyć potencjalnego pracownika.”

Biorąc wiec pod uwagę słowa Patrycji, możemy powiedzieć, że pracownikom bardziej zależy na odpowiedniej kwocie wynagrodzenia zasadniczego. Ustalając więc naszą strategię personalną, musimy brać te informacje pod uwagę.