Obsługa klientów międzynarodowych, która stanowi podstawę działalności organizacji z branży SSC/BPO, wymaga zatrudniania pracowników ze znajomością nie tylko języka angielskiego, lecz także innych, czasem nawet mniej popularnych języków, jak czeski czy duński. Aby takich pracowników pozyskać, warto wiedzieć, jak kształtują się wynagrodzenia w branży i jakie dodatki za znajomość języków przyznają firmy na rynku.

W tym przypadku pomocne mogą się okazać nasze Raporty Płacowe oraz wydana w lipcu czwarta edycja analizy „Języki obce a wynagrodzenia w SSC/BPO”. W tym roku wzięło w niej udział 38 firm, a w gotowym zestawieniu znaleźć można informacje na temat płac oferowanych na rynku na stanowiskach z takimi językami jak angielski, niemiecki, francuski czy włoski. Przedstawiamy także dane dotyczące dodatku za znajomość języków obcych.

W jaki sposób firmy płacą za znajomość języków obcych?

Wspomnieliśmy już, że firmy wypłacają wynagrodzenie za znajomość języków obcych w różnych formach: w wynagrodzeniu zasadniczym lub w formie dodatku, a czasem nawet w sposób mieszany. Która z tych form jest najbardziej popularna? Popatrzmy na dane z najnowszej Analizy językowej.

Jak wynika z przedstawionego wykresu, większość Uczestników badania (68%) decyduje się na premiowanie znajomości języka obcego w wynagrodzeniu zasadniczym. Popularność tego rozwiązania może wynikać z faktu, że w przypadku firm SSC/BPO znajomość danego języka jest zwykle traktowana jako podstawowe wymaganie konieczne do zatrudnienia na danym stanowisku, a nie jako dodatkowo premiowana umiejętność. Warto jednak zauważyć, że niemal 1/3 badanych firm (29%) wynagrodzenie za znajomość języków wypłaca w formie dodatku. Najmniej popularne rozwiązanie to forma mieszana – wybiera ją 3% Uczestników badania.

Jak podkreśla Agnieszka Hetmańczyk, która w manaHR pełni rolę Starszego konsultanta ds. rozwoju biznesu i opiekuje się firmami z branży SSC/BPO: „Te dwie najczęściej występujące formy wynagradzania za znajomość języków obcych – w wynagrodzeniu zasadniczym i w formie dodatku – zostały oczywiście uwzględnione w Analizie językowej. Nasze zestawienie z jednej strony pozwala sprawdzić wynagrodzenia na stanowiskach z takimi językami jak hiszpański czy włoski, a z drugiej – wskazuje wysokość dodatku za znajomość 7 języków, w tym duńskiego i portugalskiego. Takie informacje ułatwiają podjęcie decyzji co do formy i wysokości wynagrodzenia dla pracownika władającego konkretnym językiem obcym”.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat naszej Analizy językowej – zachęcamy do kontaktu!

[email protected]

885 300 021