Produkcja i logistyka to branże, które w Polsce wciąż dynamicznie się rozwijają. Świadczy o tym wiele czynników, a do jednego z najważniejszych należy rozrastający się rynek powierzchni magazynowych. W najbardziej uprzemysłowionych polskich miastach magazyny zajmują coraz większe powierzchnie, rozwija się także krajowa infrastruktura. Interesująco kształtują się również wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach we wspomnianych branżach. Najnowsze dane na ten temat przedstawiła firma Colliers International we współpracy z Advisory Group TEST Human Resources.


Według raportu „Market Insights 2017. Rynek Nieruchomości Magazynowych”, kształtowanie się wynagrodzeń we wspomnianych branżach zależy przede wszystkim od stopnia uprzemysłowienia danego regionu, poziomu rozwoju przedsiębiorstw oraz dostępności kadry pracowniczej. Zróżnicowanie poziomu płac dobrze widać np. w przypadku stanowisk kierowniczych – różnica między kwartylem dolnym a górnym wynosi tutaj około 37%. Wynika to jednak nie tylko z faktu, że kierownicy w jednym regionie mogą zarobić więcej niż w innym, lecz także z naturalnego „rozstrzału” pomiędzy ich kompetencjami, doświadczeniem oraz obowiązkami. Na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć kierownicy z województwa pomorskiego, małopolskiego i wielkopolskiego. Z kolei najmniej zarabiają oni w województwie kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim.

Wynagrodzenia pracowników fizycznych oraz umysłowych w branży produkcyjnej charakteryzują się mniejszym poziomem zróżnicowania niż w przypadku kierowników (ok. 30%), szczególnie w regionach, takich jak województwo małopolskie, łódzkie oraz pomorskie. W przypadku branży logistycznej, wynagrodzenia pracowników są najwyższe w regionach o najlepiej rozwiniętej infrastrukturze. Najbardziej ujednolicone płace otrzymują brygadziści, zwłaszcza w województwie kujawsko-pomorskim. Jeśli chodzi zaś o pracowników z obszaru jakości, to ich także cechuje dość niska rozpiętość pomiędzy najniższymi a najwyższymi wynagrodzeniami.

Wśród dodatków pozapłacowych występujących w powyższych branżach, najczęściej pojawiają się szkolenia – dostęp do nich ma aż 70% pracowników. Zaraz na drugim miejscu uplasował się, popularny także w innych branżach, dodatek w postaci dopłaty do zajęć sportowych (otrzymuje go co drugi zatrudniony). Dużą popularność zyskały także benefity w rodzaju dodatkowego ubezpieczenia (49%) czy dopłat do edukacji (44%). Do najbardziej prestiżowych, a tym samym najrzadziej spotykanych benefitów, należą m.in. samochody, akcje spółki lub dodatki mieszkaniowe. Przyznawane są one zwykle kadrze zarządzającej jako wyraz wysokiej rangi stanowiska.

Cały raport „Market Insights 2017. Rynek Nieruchomości Magazynowych”, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat rynków magazynowych w poszczególnych regionach oraz stawkami wynagrodzeń dostępny jest do pobrania tutaj.