Nie od dziś wiadomo, że dodatki pozapłacowe, zwane również po prostu benefitami, to istotny element wynagrodzenia. Benefity przede wszystkim mają ułatwiać pracę na danym stanowisku. Stają się także czynnikiem motywującym do pracy. W przypadku stanowisk związanych ze sprzedażą (np. przedstawiciel handlowy) sprawa jest prosta – komórka to rzecz niezbędna. A jak wygląda sytuacja w bardziej wewnętrznych obszarach firm, czyli w finansach i administracji? Sprawdźmy to na poniżej infografice.

Z powyższych wykresów wynika, że w obrębie finansów na przywileje takie jak samochód służbowy, laptop i komórkę najczęściej mogą liczyć kontrolerzy ds. finansowych. Odwrotna sytuacja występuje w przypadku specjalistów ds. finansowych – laptop i komórka nie przysługują na ponad 75% stanowisk przebadanych w badaniu wynagrodzeń Raport Płacowy. Zaś w administracji aż 65% kierowników biura posiada służbowe komórki. A samochód służbowy? To to w tych obszarach prawdziwy rarytas.