Poniżej przedstawiamy zestawienie wzrostu wynagrodzeń dla stanowisk związanych z produkcją. Jak układały się wynagrodzenia dla kierownika ds. produkcji, specjalisty ds. utrzymania ruchu oraz operatora produkcji w latach 2014-2016?

Średni wzrost wynagrodzeń w latach 2014-2016 wyniósł 3,37%. Najwyższe skoki mogliśmy zaobserwować na stanowisku operatora produkcji, gdzie płaca zmieniła się  średnio o 5,69% w 2015 roku oraz 6,88% w 2016. W przeciągu dwóch lat wynagrodzenie na tym stanowisku wzrosło niemal o 13%! Najsłabszy wzrost płacy odnotowany został na stanowisku kierownika ds. produkcji, średnia zmiana wynagrodzenia wyniosła 3,36%.