Kiedy myślimy o województwie mazowieckim, w głowie rodzi nam się obraz polskiej potęgi gospodarczej. To w końcu tam leży stolica naszego kraju, w której siedziby mają największe firmy, będące liderami krajowej gospodarki. Jednak czy Mazowsze to tylko Warszawa?


Ziemia obiecana dla inwestorów

Ze wszystkich polskich województw, to właśnie Mazowsze rozwija się najszybciej – PKB wynosi w tym regionie 22% całkowitego dochodu państwa. Region ten staje się coraz bardziej atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów, którzy chętnie otwierają tam swoje zakłady czy przenoszą niektóre procesy – Mazowsze wybierane jest przez jedną czwartą przedsiębiorców planujących rozpocząć działalność w Polsce. Najwięcej firm otwiera się w Warszawie, która jest siedzibą niemal połowy przedsiębiorstw z pierwszej setki największych firm w kraju. Dla potencjalnych inwestorów komunikat wydaje się jasny: jeśli działać na Mazowszu, to najbardziej opłaca się to właśnie w Warszawie. Okazuje się jednak, że nawet jeśli z województwa mazowieckiego „wyłączymy” stolicę, nadal pozostaje ono atrakcyjne pod względem nowych inwestycji.

 

Liderzy nie tylko w stolicy

W województwie mazowieckim działa pięć specjalnych stref ekonomicznych: Łódzka, Starachowicka, Tarnobrzeska, Warmińsko-Mazurska i Suwalska. Poza nimi położone są tam także inne ośrodki liczące się pod względem gospodarczym: Płock, Radom, Siedlce, Ostrołęka czy Ciechanów. W każdym z nich znajdują się ogromne firmy będące liderami nie tylko regionu, ale także całego rynku krajowego – CNH oraz Orlen w Płocku, Stora Enso w Ostrołęce, PHP Polski Tytoń S.A. w Radomiu, a także wiele innych. Każda z tych firm zatrudnia od tysiąca do kilku tysięcy pracowników, nie ustępując pod tym względem największym przedsiębiorstwom w Warszawie. Wielkość zatrudnienia to jednak nie jedyna zmienna, którą należy brać pod uwagę, porównując Warszawę z resztą regionu. Równie istotne są także wynagrodzenia pracowników, które bardzo różnie kształtują się na tym obszarze.

 

Królewska pensja Warszawiaka

Według badań wynagrodzeń w Polsce sporządzonych przez Główny Urząd Statystyczny, pensje osób zatrudnionych na terenie Warszawy są wyższe niż w reszcie kraju. Obserwacje te znalazły także potwierdzenie w Raporcie Płacowym sporządzonym przez firmę Advisory Group TEST Human Resources jesienią 2016 roku. Według tego zestawienia, wynagrodzenia w stolicy są o 20% wyższe niż średnie wynagrodzenie w ujęciu ogólnopolskim. Z obliczeń GUS wynika, że to aż o 35% więcej. Co ciekawe, wysokość płac w województwie mazowieckim z wyłączeniem stolicy jest już znacznie mniejsza – mimo, że wielu liderów rynku ma tam siedziby swoich firm bądź oddziałów. Według jesiennej edycji Raportu Płacowego, wysokości wynagrodzeń w województwie mazowieckim z wyłączeniem Warszawy kształtują się na poziomie 87% średniej ogólnopolskiej (co potwierdzają dane GUS, gdzie wskaźnik ten wynosi 89%). Okazuje się więc, że pracownicy zatrudnieni na Mazowszu poza stolicą są niedopłacani w porównaniu do reszty kraju.

 

Wszędzie dobrze, ale czy w Warszawie naprawdę najlepiej? 

Powyższe zestawienia wynagrodzeń potwierdzają powszechne przekonanie, że w Warszawie zarabia się więcej. Jak stwierdza Maciej Ważny, Konsultant w Dziale Analiz i Raportów Płacowych firmy Advisory Group TEST Human Resources:

Przedsiębiorstwa ze stolicy przyciągają potencjalnych pracowników wysokimi pensjami i ogromnymi możliwościami rozwoju. Inaczej jest jednak w przypadku firm mających siedziby poza Warszawą, które nie oferują już tak wysokich pensji. Jak wynika z naszych danych, wynagrodzenia w Warszawie są o około 40% wyższe niż stawki w pozostałych regionach Mazowsza. W naszej firmie dostrzegamy tę ogromną przepaść pomiędzy jedną a drugą częścią województwa, w związku z czym tworzymy cykliczne raporty płacowe dla Mazowsza z wyłączeniem Warszawy. Pozwala to uzyskać bardziej dokładny obraz wysokości wynagrodzeń w tym regionie, niezaburzany przez skrajnie wysokie wyniki.

Różnica płac na korzyść Warszawy sprawia, że to właśnie tam potencjalni pracownicy chętniej podejmują zatrudnienie. Obok wysokich wynagrodzeń, coraz więcej firm oferuje też różnorodne benefity pozapłacowe. W całym kraju mamy także do czynienia z rekordowo niskim bezrobociem, co prowadzi do sytuacji, w której to pracownicy wybierają swego pracodawcę, a nie odwrotnie. Maciej Ważny zgadza się z tym stwierdzeniem, zauważając:

Ci pracownicy, którzy mogą pozwolić sobie na wybór pracy w obrębie całego regionu, ze względu na wysokość pensji prawdopodobnie zdecydują się na pracę w Warszawie. Firmy spoza stolicy, chcąc utrzymać obecnych pracowników i zachęcić do pracy kolejnych, powinny więc dostosować swoje płace do rynku oraz zaoferować podwładnym podstawowe pakiety dodatków pozapłacowych, które powoli stają się dziś normą. Warto też zadbać o stworzenie przejrzystego systemu wynagrodzeń, premii i awansów, tak, by każdy pracownik miał przed sobą jasną ścieżkę rozwoju.

Czy województwo mazowieckie to rzeczywiście przede wszystkim Warszawa? Patrząc z perspektywy pracowników – na razie tak. Warto jednak podkreślić, że nie tylko wysokość pensji świadczy o atrakcyjności regionu. Poza granicami Warszawy życie toczy się wolniej, niższe są także koszty utrzymania się – a to dla niektórych może być wystarczającym powodem do szukania pracy w mniejszych miejscowościach województwa mazowieckiego.