Pracodawcy coraz częściej przyznają swoim podwładnym różnorodne dodatki pozapłacowe. Funkcje benefitów mogą być różne – od przyciągnięcia do swojej firmy wartościowych kandydatów, poprzez motywowanie pracowników, aż do wyrażenia prestiżu niektórych stanowisk. Zobaczcie, jakie dodatki pozapłacowe przyznawane były najczęściej jesienią 2016 roku.

Zdecydowanie najbardziej popularnymi dodatkami są: dofinansowanie opieki zdrowotnej, czyli popularne „pakiety medyczne” oraz dopłata do zajęć sportowych. Niemal równie chętnie, pracodawcy wysyłają swoich podwładnych na dodatkowe szkolenia, co stanowi nie tylko motywację do rozwoju, lecz jest również doskonałą inwestycją w pracownika. Do najmniej popularnych dodatków należą tzw. „benefity długoterminowe” – np. akcje lub opcje na akcje oraz służbowe samochody. Niska częstotliwość ich występowania wiąże się jednak bezpośrednio z pełnioną przez nie funkcją – są one bowiem wyrazem prestiżu na wysokich stanowiskach.