Outsourcing w Polsce stał się lokomotywą sektora usług. Napędzany dotąd głównie przez firmy o kapitale zagranicznym powoli zaczyna kierować się na tory rodzimego biznesu. We wspólną podróż z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi outsourcingowe wyrusza rok do roku tysiące pracowników. Czy jest to dla nich tylko przystanek na ścieżce kariery, czy cała trasa? Dane pochodzące z najnowszej edycji badania Raport Płacowy Advisory Group TEST Human Resources pokazują, że średni czas zatrudnienia w branży SSC/BPO znacząco różni się od przeciętnego okresu zatrudnienia w innych obszarach. Czy znaczy to, że polscy specjaliści nie czują pociągu do outsourcingu?

 

Praca według ściśle określonych procedur, powtarzalność zadań, realizacja celów wyłącznie na poziomie operacyjnym to typowe charakterystyki branży SSC/BPO. Czy to one wpływają na wzmożoną fluktuację pracowników centrów usług wspólnych? Mogę zaryzykować tezę, że tak. W branży outsourcingu w zdecydowanej większości pracują osoby młode, wychowane w kulturze indywidualizmu, nastawione na rozwój osobisty i chcące demonstrować swoją wyjątkowość przez to co robią. Ściśle określone sposoby działania są dla nich niekiedy brutalnym zderzeniem z rzeczywistością branży. W próbie ponad 1 100 pracowników ostatniej edycji Raportu Płacowego branży usług wspólnych mediana wieku wyniosła 31 lat, a odsetek osób powyżej 50 roku życia równy był 4% (z czego 1/3-cią stanowiły osoby na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich). Połowa osób pracowała stale na stanowisku przez okres najwyżej dwóch lat, a ciągłe doświadczenie poniżej jednego roku miał co dziesiąty pracownik.

 

3/4 pracowników branży SSC/BPO ma zatrudnienie 4 lata lub mniej, pozostałe 25% pracuje stale na stanowisku pracy przez co najmniej 5 lat.

 

 

Źródło: Raport Płacowy Advisory Group TEST Human Resources, Wiosna 2014

 

Znużeni pracą „ od do” specjaliści często koleją rzeczy szukają nowych ofert pracy, ale spora część z nich ogranicza się jedynie do przesiadki do innego wagonu pociągu SSC/BPO. Pojawianie się na lokalnym rynku nowych firm z branży jest zatem bardzo entuzjastycznie przyjmowane, ponieważ stwarza możliwość migracji pomiędzy nimi. Z każdą zmianą zatrudnienia związana jest możliwość podniesienia dotychczasowych warunków zatrudnienia, a więc zdobycie zysku. Na jakie wynagrodzenie mogą liczyć osoby pracujące w branży? Według danych rynkowych AG TEST HR mediana płac regularnych specjalistów pracujących w firmach outsourcingowych w obszarze administracji równa była 5 000 zł, młodszych specjalistów 3 627 zł, natomiast pracowników pomocniczych 3 150 zł. Finanse i księgowość przynosiły podobne wynagrodzenia. HR pozwalał więcej zarobić młodszym specjalistom – mediana w tym obszarze równa była 4 000 zł. Niezmiennie na najwyższe wynagrodzenie mogli liczyć pracownicy działów IT, wartość rynkowa wynagrodzenia brutto regularnych specjalistów wyniosła 6 528 zł. Dla porównania typowy specjalista administracyjny w próbie wszystkich firm zarabiał 4 037 zł, młodszy 3 018 zł, a pomocniczy 2 506 zł. Mniej niż w branży SSC/BPO mogli zarobić też młodsi specjaliści HR (mediana = 2 858 zł) oraz specjaliści IT (5 650 zł).