HR Business Partner to specjalista wysokiego stopnia, który jest dogłębnie zorientowany w biznesie swojej firmy i dzięki temu może być partnerem dla swoich wewnętrznych klientów. Model HR Business Partneringu różni się nieco od tradycyjnie rozumianego HR, jako obszaru realizacji zadań głównie kadrowo-płacowych i administracyjnych. Wdrożenie tego schematu w firmie oznacza włączenie HR w obszar zarządzania przedsiębiorstwem, którego celem jest przełożenie misji firmy na właściwy sposób zarządzania personelem. Jak sama nazwa stanowiska wskazuje HRBP pełni rolę partnera biznesu poprzez wsparcie merytoryczne, inicjowanie zmian, a także planowanie rozwoju zasobów ludzkich przedsiębiorstwa. Jak na dowódcę przystało HR Business Partner powinien być dobrym strategiem, dzięki czemu może wymiernie wspierać realizację celów firmy.

 

Model HR Business Partneringu narodził się za granicami Polski i największą popularność zyskał w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Wysoka efektywność tego rozwiązania sprawiła jednak, że wdrożeniem usług HR Business Partnera coraz częściej zaczęły się interesować nasze rodzime firmy, nawet kosztem wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.

 

Swoją promocję HR Business Partner zawdzięcza Davidovi Urlichowi – amerykańskiemu profesorowi i autorowi wielu książek z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. W myśl Urlicha modelowy HR Business Partner pełni w przedsiębiorstwie 5 podstawowych ról. Jest animatorem rozwoju kapitału ludzkiego, ekspertem, partnerem strategicznym i agentem zmian, a także rzecznikiem pracowników.

 

W zależności od zakresu kompetencji oraz odpowiedzialności, HR Business Partner może wykonywać zadania specjalisty, generalisty lub kierownika. Bez względu jednak na stopień zarządzania bierze on udział w ocenianiu, motywowaniu oraz planowaniu rozwoju pracowników. Ważnym elementem jego działań jest współpraca z kierownikami/dyrektorami poszczególnych działów przedsiębiorstwa oraz pomoc we wdrażaniu proponowanych rozwiązań. Dzięki znajomości sztuki wojennej HR Business Partner dostarcza także bezcennych posiłków w czasie zmian personalnych wynikających z restrukturyzacji przedsiębiorstwa czy redukcji zatrudnienia.

 

Nowoczesny sposób zarządzania personelem wystawia HR Business Partnera na linie frontu zarówno w konfrontacji z pracownikami jak i kadrą zarządzającą przedsiębiorstwem. W związku z tym kandydat na to stanowisko powinien być charyzmatyczny i otwarty na innych. Na to stanowisko poszukiwane są najczęściej osoby z wykształceniem wyższym, głównie kierunkowym oraz blisko 3 letnim doświadczeniem zawodowym. Konieczny w pracy HR Business Partnera jest też wysoki poziom samodzielności i znajomość języka obcego.

 

Korzyścią z wdrożenia modelu HR Business Partneringu jest lepsze zrozumienie biznesu i działanie według jego zasad. Inną zaletą, docenianą zwłaszcza przez zarządzających przedsiębiorstwem jest możliwość wyrażania rezultatów miękkich działań HR za pomocą twardych wskaźników. Bieżąca współpraca HRBP z wszystkimi działami w firmie wpływa też na wzrost zaangażowania poszczególnych kierowników/dyrektorów w tworzenie nowych procesów zarządzania zasobami ludzkimi i postrzeganie ich jako istotnych dla całości przedsiębiorstwa. Co jednak bardzo ważne z punktu widzenia funkcjonalności modelu HR Business Parteringu wszystkie osoby pracujące w firmie muszą mieć jasność co do tego, że HR Business Partner jest jedyną słuszną osobą kontaktową we wszelkich sprawach związanych z zakresem jego odpowiedzialności. Tak jak w wojsku tak Business Partneringu należy słuchać rozkazów generała.