Pracownik liniowy od polityka różni się tym, że pierwszy pracuje przy taśmie przez większość czasu, a drugi może się na niej znaleźć tylko niekiedy. Ich cechą wspólną natomiast jest to, że przeciętny czas zatrudnienia na stanowisku w danej organizacji w jednym i drugim przypadku wynosi 4 lata, czyli około jedną kadencję. Tym, którzy w okresie wakacji chcieliby podjąć zatrudnienie na tym stanowisku uchylamy rąbka Raportu Płacowego Advisory Group TEST Human Resources.

 

Praca na stanowisku pracownika liniowego ma charakter głównie fizyczny i polega na wykonywaniu określonych czynności przy linii produkcyjnej. Największe zatrudnienie na tym stanowisku oferują oczywiście firmy produkcyjne, a spośród nich duże, zagraniczne przedsiębiorstwa. Popyt na pracowników liniowych zmienia się w ciągu roku i bywa związany z pracą o charakterze sezonowym.

 

Podstawową kwestią dotyczącą zatrudnienia jako pracownik liniowy są bardzo niskie kryteria wejścia na stanowisko, co w praktyce oznacza łatwość przyjęcia do pracy niemal każdego. Nie każdy jednak sprawdzi się w tym zawodzie równie dobrze. Dwa warunki związane z charakterem pracy na stanowisku, na które należy zwrócić uwagę to wymagany poziom wysiłku fizycznego i dyspozycyjności. Pracownik liniowy zazwyczaj przez cały czas pracy musi operować ciężkimi przedmiotami (o wadze od 5 do 15 kg). Dodatkowo, praca ta często ma charakter zmianowy, a więc poza siłą fizyczną kandydat na stanowisko powinien cechować się również dużą odpornością przed przemęczeniem. Tak zdefiniowane minimalne warunki przyjęcia na stanowisko zdają się predestynować mężczyzn do wykonywania tego zawodu. Tymczasem okazuje się, że to kobiety częściej podejmują zatrudnienie na stanowisku pracownika liniowego. W ostatniej próbie badania Raport Płacowy AG TEST HR spośród ponad 7 500 pracowników liniowych 73% stanowiły właśnie kobiety! Zdaniem przedsiębiorców to właśnie panie lepiej radzą sobie z wykonywaniem zadań pracownika liniowego, ponieważ są one bardziej dokładne i w szybszym czasie realizują powierzone im dyspozycje.

 

Drugą sprawą związaną z pracą pracownika liniowego jest oczywiście poziom oferowanego wynagrodzenia. Jak pokazują dane pochodzące z Raportu Płacowego w przeciągu ostatnich 4 lat dynamika wynagrodzeń na stanowisku pracownika liniowego była bardzo niska, odchylenia od mediany mieściły się w przedziale {-1, 1%}. Według najnowszego pomiaru średnia miesięczna płaca całkowita (MPC) pracownika liniowego wynosi 2 428 zł. 80% pracowników ze środka rozkładu zarabia od 1 738 zł do 3 151 zł miesięcznie, natomiast pozostałe 20% pracowników liniowych otrzymuje płace poniżej pierwszej wartości i powyżej drugiej. Biorąc pod uwagę jedynie płace podstawową (wynagrodzenie zasadnicze) to 3/4 pracowników zarabia brutto kwotę maksymalnie równą wartości mediany MPC dla tego stanowiska (2 274 zł). Poziom zarobków zróżnicowany jest ze względu na miejsce wykonywania pracy, przeciętne wynagrodzenia w wybranych regionach kraju zostały przestawione na mapie poniżej.

Źródło: Raport Płacowy, Advisory Group TEST Human Resources

 

Wynagrodzenie powyżej średniej ogólnopolskiej oferują pracodawcy z wszystkich województw zaznaczonych na mapie, z wyjątkiem opolskiego i podkarpackiego. W ostatnim regionie poziom zarobków połowy pracowników liniowych jest równy wysokości płacy 25% osób na tym stanowisku w ujęciu ogólnopolskim. Wartości mediany MPC w Polsce ogółem odpowiada z kolei granica poniżej, której znajduje się 90% pracowników liniowych w województwie podkarpackimNajbardziej zróżnicowane pod względem płac jest województwo zachodniopomorskie. Niektórzy pracownicy z tego regionu mogą liczyć na wynagrodzenie rzędu 4 500 zł miesięcznie, czyli niemal 2 razy wyższe niż przeciętna wartość wynagrodzenia ogółem. Województwo lubelskie jest natomiast najbardziej atrakcyjne pod względem równości płac. Różnica w wynagrodzeniu 20% skrajnie zarabiających pracowników (po równo rozłożonych na obu końcach rozkładu) od mediany w województwo lubelskim wynosi 600 zł. Innymi słowy tyle samo pracowników licowych zarabia 600 zł mniej niż przeciętnie, ilu zarabia 600 zł więcej.